Hoe helpen internationale normen het Parijsakkoord in de praktijk te zetten?

dit is de taalnl

Hoe helpen internationale normen het Parijsakkoord in de praktijk te zetten?

Dat er dringend concrete inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan, zal niemand ontkennen. Ook ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, maakt van klimaat- en milieubescherming een cruciaal focuspunt. Internationale normen kunnen immers een belangrijk hulpmiddel zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te halen en de zogeheten ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ in de praktijk uit te rollen. Tijd voor een stand van zaken.

Concrete projecten

ISO werkte in het verleden al op projecten die zich toespitsen op de gevolgen van klimaatverandering en hoe we onze maatschappij daarop kunnen voorbereiden. Denk aan de ontwikkeling van gepaste kaders en methodes voor een ‘vulnerability assessment’. Dat is een gedetailleerde analyse waarmee organisaties kunnen nagaan hoe kwetsbaar ze zijn voor de impact van klimaatwijzigingen, en welke investeringen ze moeten voorzien om hun duurzaamheidsactieplannen te financieren.   
 
“De jongste jaren zijn we steeds vaker getuige van de verwoestende natuurrampen die de klimaatsverandering teweegbrengt. Die tonen aan hoe belangrijk het is om nu actie te ondernemen en concrete maatregelen te treffen om onze planeet te beschermen”, zegt Sergio Mujica, secretaris-generaal bij ISO. “De vrijwillige toepassing van internationale normen, die door experten wereldwijd worden ontwikkeld, kan een praktische en positieve impact hebben op onze maatschappij. Deze normen bieden niet alleen broodnodige ondersteuning voor bedrijven en organisaties uit de private en publieke sector, maar evengoed voor beleidsmakers.”

Nieuwe normen in de maak

ISO werkt daarom ook aan verschillende internationale normen die als kader kunnen dienen voor bedrijven en instellingen die hun klimaatdoelstellingen willen behalen en daarbij het Parijsakkoord als referentie hanteren. Een recent evenement, dat ISO organiseerde in samenwerking met International Accreditation Forum (IAF), zoomde in op die nieuwe normen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • ISO 14090 – biedt een kader voor aanpassing aan de klimaatverandering;
  • ISO 14080 – vormt een leidraad voor klimaatacties;
  • ISO 14097 – focust op klimaatfinanciering.
Het evenement van ISO en IAF vond plaats op de laatste dag van de COP23, de VN-klimaatconferentie die doorging van 6 tot 17 november in het Duitse Bonn.

Vertrouwde referenties

Tijdens datzelfde evenement kwamen ook de bekendste normen aan bod. Het ging daarbij bijvoorbeeld om ISO 14001 voor milieumanagement, ISO 14065 voor de validatie en verificatie van broeikasgassen en ISO 50001 voor energiemanagement.
 
Door internationale normen zoals deze toe te passen, kunnen bedrijven en andere organisaties onder andere:
  • bijdragen aan een open wereldwijde markt voor zowel schone energie als voor duurzame, energie-efficiënte technologieën;
  • plannen en strategieën ondersteunen voor het aanpassen aan en beperken van klimaatverandering.
Tot slot helpen ISO-normen organisaties ook bij het monitoren van klimaatverandering, het kwantificeren van broeikasgassen en het promoten van best practices op het vlak van energiebeheer.

Alles over normen en duurzaamheid

Wil je meer weten over normen en duurzaamheid? Of wil je zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen rond duurzaamheid, milieubeheer of energiemanagement? Contacteer ons.
Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 50001 voor energiemanagement. Ontdek alle details in onze opleidingskalender.