Hoe normen bijdragen aan milieuvriendelijke, veilige en slimme auto’s

dit is de taalnl

Hoe normen bijdragen aan milieuvriendelijke, veilige en slimme auto’s

Van 16 tot 25 januari 2015 vindt in de Brussels Expo het 93e Autosalon plaats. Het is een gelegenheid voor autoliefhebbers om kennis te maken met nieuwe modellen en trends binnen de auto-industrie. De laatste jaren ligt de nadruk steeds meer op milieuvriendelijke en veilige auto’s en applicaties die het rijcomfort verbeteren.

Schonere uitstoot

De belasting van het milieu door auto-uitlaatgassen is de voorbije jaren sterk verminderd door maatregelen van de Europese Unie. Zo moet de uitstoot van nieuwe auto’s die op de Europese markt worden gebracht, voldoen aan normen die zijn vastgelegd in de Europese Emissiestandaard. Die standaard wordt regelmatig geactualiseerd en verstrengd. Een voorbeeld: daar waar de maximale emissie van fijn stof door personenwagens nog 0,05 g/km bedroeg volgens de Euro 3 standaard van 2000, is die waarde verstrengd tot 0,005 g/km volgens de Euro 6-standaard van 2014.

Deze maatregelen beschermen het milieu en onze gezondheid. Fijn stof in de atmosfeer is bijvoorbeeld een groot gezondheidsrisico. Het veroorzaakt of verergert acute luchtwegenaandoeningen. Ook de recente ontwikkeling van elektrische en hybride auto’s heeft gunstige effecten op het milieu.

Controles op de brandstofkwaliteit

Voor goede prestaties van de voertuigen en het voorkomen van defecten, is het voor de consument ook belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte brandstof regelmatig wordt getest. Hiervoor bestaan er Europese normen, opgesteld door het European Standardization Committee (CEN) en omgezet in Belgische normen, met eisen en testmethoden voor ongelode benzine (NBN EN 228), LPG (NBN EN 589) en diesel (NBN EN 590). Er worden ook regelmatig steekproeven uitgevoerd om de brandstofkwaliteit in tankstations te controleren.

‘Connected cars’ en V2V-technologie voor grotere veiligheid en comfort

Een zeer belangrijke nieuwe ontwikkeling is de zogenaamde ‘connected car’. Daar waar de digitale autotechnologie vroeger focuste op de optimale werking van de auto, wil men nu de mogelijkheden voor de bestuurder om te communiceren en verbinding te maken met de buitenwereld, optimaliseren. Compatibiliteit van de verschillende telematicasystemen is daarbij essentieel. De Europese normalisatieorganisaties CEN en het European Telecommunication Standards Institute (ETSI) spelen hierbij een actieve rol.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • automatische verzending van een alarmsignaal naar hulpdiensten (eCall) bij een zwaar ongeval
  • controle op afstand van airco/verwarming en van de ontgrendeling via downloadbare apps
  • real-time informatie over files, ongevallen enz.
  • automatisch parkeren
  • waarschuwing bij het onbedoeld overschrijden van een rijstrook
  • gsm of gps met stembediening om afleiding van de bestuurder te voorkomen

Een aantal constructeurs experimenteren zelfs al met ‘V2V’ (vehicle-to-vehicle) systemen. Voertuigen die met deze technologie zijn uitgerust, kunnen met elkaar communiceren en informatie zoals locatie en snelheid uitwisselen. Bestuurders kunnen dan op voorhand gewaarschuwd worden, wanneer een ander voertuig zich in hun dode hoek bevindt, op een moeilijk zichtbare plaats is gestopt of hetzelfde kruispunt oprijdt.

De auto-industrie blijft dus voortdurend evolueren, met speciale aandacht voor milieuvriendelijkheid, veiligheid en rijcomfort. De Europese normalisatie speelt hierbij ook een belangrijke ondersteunende rol.