Hoe normen helpen om 'Net Zero' te bereiken

dit is de taalnl

Hoe normen helpen om 'Net Zero' te bereiken

Er zullen nog heel wat campagnes nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en netto nul te bereiken. Gelukkig bestaan er normen om de klimaatakkoorden en -verdragen succesvol om te zetten in concrete acties.

 

Welke normen helpen om 'Net Zero' te bereiken?

  • Normen voor broeikasgassen geven je inzicht in de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn normen om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen en te verminderen.
  • Normen voor milieumanagement helpen je bij het beheersen en verbeteren van je milieuprestaties. Ze bieden richtlijnen voor verschillende milieukwesties. Denk aan luchtverontreiniging, (afval)waterbeheer, afvalmanagement, bodemverontreiniging, het milderen van klimaatverandering of een efficiënt gebruik van middelen.
  • Normen voor energiemanagement helpen je efficiënter gebruik te maken van energie. Een energiemanagementsysteem gaat de opwarming van de aarde tegen door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen én leidt tot een lager energieverbruik en dus hoge kostenbesparingen.

  •  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van normen die bijdragen tot ‘net zero’. Ook bv. productnormen kunnen hierbij helpen.

Werk je graag mee aan normen voor het klimaat?

Er zijn heel wat normen die helpen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Zoals normen in milieumanagement of energiemanagement.
 

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Volg een van onze Discovery Webinars en kom alles te weten over normontwikkeling.

Download IWA 42 gratis!

Het NBN stelt het document met netto-nul-richtlijnen gratis ter beschikking in de e-shop.

Geabonneerd op myNBN? Dan staat IWA 42 daar voor je klaar.