Internationale Vrouwendag: gelijkheid tussen man en vrouw moet de norm zijn

dit is de taalnl

Internationale Vrouwendag: gelijkheid tussen man en vrouw moet de norm zijn

De Internationale Vrouwendag, die elk jaar op 8 maart wordt gevierd, heeft dit jaar als thema het versterken van de maatschappelijke en economische positie van de vrouw. Als slogan werd hiervoor door de Verenigde Naties gekozen: “Empowering women, empowering humanity – Picture it”.

Van de oorsprong tot vandaag

De Internationale Vrouwendag vindt zijn oorsprong in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling naar de 20e eeuw in Noord-Amerika en overal in Europa ontstonden. De keuze voor 8 maart zou verband houden met de grote manifestatie die duizenden arbeidsters op 8 maart 1908 in New York organiseerden als protest tegen de slechte werkomstandigheden in de textielindustrie en tegen kinderarbeid, maar ook om op te komen voor de rechten van de vrouw. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag van 1975, besloten de Verenigde Naties om voortaan deze dag elk jaar op 8 maart te herdenken.

Veertig jaar later heeft de Internationale Vrouwendag nog niets aan actualiteit ingeboet. Tijdens de recente Oscar-ceremonie hield de actrice Patricia Arquette, na het winnen van een Oscar voor haar prestatie in Boyhood, een gedreven toespraak waarin zij ertoe opriep om eens en voor altijd de ongelijkheid in loon tussen mannen en vrouwen in de Verenigde Staten op te heffen.

Het toont nog maar eens aan dat de strijd van de vrouwen voor gelijkheid nog niet gewonnen is.

Het thema voor 2015 : ‘empowerment’ van vrouwen

In 2015 zal de Internationale Vrouwendag speciale aandacht besteden aan de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing. Dat is een historisch stappenplan dat 20 jaar geleden door de regeringen van 189 landen werd ondertekend. Het stelt een actieprogramma vast, toegespitst op 12 kritieke domeinen, dat moet uitmonden in het realiseren van de rechten van de vrouw.

Het programma gaat uit van een wereldvisie waarbinnen elk vrouw en elk meisje zelfstandig eigen keuzes kan maken. Zo moeten vrouwen autonoom zijn en kunnen deelnemen aan het politieke leven, onderwijs volgen, een inkomen hebben en leven in een maatschappij waar ze niet het slachtoffer worden van geweld en discriminatie. Voor ons zijn deze rechten misschien evident, maar in heel wat ontwikkelings- en ontwikkelde landen zijn ze nog lang geen feit.

De link met de normalisatie: ISO 26000

De norm ISO 26000 over maatschappelijke verantwoordelijkheid behandelt een reeks interessante thema’s, zoals: goed bestuur, arbeidsverhoudingen en –omstandigheden, milieu, de strijd tegen corruptie, mensenrechten, gemeenschappen en plaatselijke ontwikkeling enz. Deze norm bevat een aantal tekstvakken met aanvullende richtlijnen of voorbeelden ter illustratie. Eén daarvan behandelt specifiek de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er wordt in gesteld dat organisaties hun beslissingen en activiteiten moeten toetsen om elke ongelijkheid in behandeling op grond van sekse weg te werken en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

De norm geeft hiervan enkele praktische voorbeelden:
- de mix van mannen en vrouwen in de bestuursstructuur en het management van een organisatie;
- gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten bij aanwerving, taaktoewijzing, training, promotiekansen enz.
- gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor gelijkwaardig werk.

Heb je interesse om een opleiding te volgen in verband met de toepassing van deze ISO 26000 norm ? Schrijf je dan in voor de informatiesessie die de NBN Academy organiseert op 25 juni 2015 in Gent.

Inschrijven kan hier.