ISO 14001: nieuw normontwerp nu reeds te koop

dit is de taalnl

ISO 14001: nieuw normontwerp nu reeds te koop

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. De norm behoort tot de ISO 14000 familie, die verschillende aspecten van milieumanagement behandelt.

ISO 14001 creëert een kader dat een organisatie kan volgen voor het opzetten van een effectief milieumanagementsysteem. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

De voordelen van de bestaande norm ISO 14001:2004 zijn onder andere:

  1. Lagere kosten van afvalbeheer
  2. Besparing op het verbruik van energie en materialen
  3. Lagere distributiekosten
  4. Verbeterd imago

ISO (International Organization for Standardization) heeft onlangs een nieuw internationaal normontwerp (ISO/DIS 14001) voor ISO 14001 gepubliceerd. De nieuwe uitgave zal minstens 10 jaar actueel blijven.

ISO/DIS 14001:2014 helpt organisaties aandacht te besteden aan de beheersing van uitbestede processen die betrekking hebben op milieuaspecten, risico's en kansen die beheerd worden vanuit een life-cycle perspectief. Nu volgt er een periode van drie maanden voor openbaar commentaar op de ISO/DIS 14001. Nadien is er een stemming over de voorgestelde veranderingen. De herziene ISO 14001 zal eind 2015 worden gepubliceerd. Vanaf dat ogenblik krijgen organisaties een overgangsperiode van drie jaar om hun milieumanagementsysteem aan de nieuwe versie van de norm aan te passen

De nieuwe ISO 14001 is aangepast aan de nieuwe structuur die geldt voor ISO-managementsysteemnormen, de zogenoemde High Level Structure (HLS). Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie enz).

Ontdek nu reeds de veranderingen in de nieuwe ISO 14001 norm! Je kan het meest recente normontwerp bestellen aan 48€ via een mail aan info@nbn.be.

Of wens je mee te werken aan de herziening van de ISO 14001? Contacteer ons.