ISO 18091:2019 - Hoe duurzaamheidsdoelen ook lokaal inbedden?

dit is de taalnl

ISO 18091:2019 - Hoe duurzaamheidsdoelen ook lokaal inbedden?

Lokale besturen hebben gigantisch veel verantwoordelijkheden. Ze moeten ook aan steeds meer verwachtingen voldoen: de burgers eisen bijvoorbeeld een uitstekende dienstverlening en participatie. Tegelijk spelen lokale besturen een cruciale rol in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Hoe lossen ze alle verwachtingen in, terwijl hun budgetten krap zijn? De herziene ISO 18091-norm helpt hen om een versnelling hoger te schakelen in hun dienstverlening en werking – om zo ook een duurzamere organisatie te worden.

Link met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De ISO 18091-norm, die initieel in 2014 werd gepubliceerd, was de eerste ISO-norm voor de publieke sector die richtlijnen geeft voor de implementatie van de ISO 9001-kwaliteitsnormen bij lokale besturen. De herziene versie (ISO 18091:2019) werd bijgewerkt met de vereisten van ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en bevat een reeks bijlagen die gebruikers helpen het maximale uit de norm te halen. Aan de hand van een diagnostische zelftest, bijvoorbeeld, kunnen lokale besturen meten hoe ver ze staan met de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

Wat houdt de nieuwe norm precies in?

De 17 SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 lanceerde, vormen samen een ambitieus actieplan voor een duurzame wereld. Ook van openbare besturen wordt een maximale inzet verwacht om de doelstellingen te bereiken. Zij staan immers dicht bij de burger en kennen de lokale behoeften en ervaringen.

ISO 18091 helpt hen om hun vooruitgang af te toetsen maar ook om hun organisatie te optimaliseren. Door efficiënter te werken, beter te plannen, datagedreven beslissingen te nemen en klantvriendelijker te werken, wordt het makkelijker om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.  Een hoog kwaliteitsniveau in de werking van lokale overheden kan resulteren in duurzame economische welvaart en sociale ontwikkeling op lokaal niveau. Zo wordt duurzaamheid – in al zijn facetten – perfect ingebed in lokale besturen. 

 

Klaar om duurzaam te besturen op lokaal niveau?

Start vandaag en koop de norm ISO 18091:2019 aan. Dat kan eenvoudig via de e-shop van ISO. Je vindt er de Engelse en Franstalige versie van deze norm terug.