ISO 37122 is nieuwe troef voor duurzame ontwikkeling van steden

dit is de taalnl

ISO 37122 is nieuwe troef voor duurzame ontwikkeling van steden

Slimme steden – of ‘smart cities’ – weten duurzaamheid en leefbaarheid goed te combineren door handig gebruik van data en monitoringsystemen. ISO 37122 (Sustainable cities and communities – Indicators for smart cities) ondersteunt stads- en gemeentebesturen om daarbij doeltreffender tewerk te gaan. De nieuwe norm legt een aantal kernindicatoren vast en geeft richtlijnen over mogelijke meetmethodes.

België is met 300 inwoners per vierkante kilometer een van de meest verstedelijkte landen in Europa. Alsmaar meer mensen wonen in stadscentra en dat legt een grote druk op de leefbaarheid en duurzaamheid. Slim beheer is meer dan ooit een fulltime job voor lokale besturen. En dan is alle hulp welkom.

Voorbereid de toekomst tegemoet

Het idee achter ISO 37122 is simpel: wat je niet meet, kan je niet verbeteren. Daarom focust de norm op methodologieën om duurzame ontwikkelingsindicatoren efficiënter te meten. Het resultaat? Steden krijgen betrouwbare data over hun prestaties en kunnen die bovendien vergelijken met andere (internationale) steden. “Een bijzonder handig instrument voor lokale besturen”, zegt Bernard Gindroz, voorzitter van de Technische Commissie die de norm ontwikkelde. “Zo zijn ze in staat om sneller innovatieve oplossingen te vinden voor allerhande huidige én toekomstige uitdagingen, gaande van overbevolking over klimaatverandering tot politieke en economische instabiliteit.”

Complementaire normen

De nieuwe norm maakt deel uit van de ISO 37100-normreeks rond duurzame steden en gemeenschappen. “ISO 37122 is vooral complementair met ISO 37120 – Indicators for city services and quality of life”, gaat Bernard Gindroz verder. “Samen leveren ze een uniforme aanpak over wat steden moeten meten en hoe ze dat het beste doen, met een impact op zowel sociale, economische als ecologische duurzaamheid. Een ideale hefboom om de levenskwaliteit binnen steden structureel te verbeteren. Belangrijk detail: later dit jaar verschijnt ook nog ISO 37123 – Indicators for resilient cities, waarin risicobeheer voor steden de rode draad is.”

 

 

9 SDG’s in de kijker

Tot slot geven ISO 37120, ISO 37122 – en later ISO 37123 – steden ook richtlijnen over hoe ze hun prestaties kunnen beoordelen ten aanzien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarin komen 17 domeinen met bijbehorende targets aan bod om tegen 2030 een duurzamere wereld te creëren.

 

ISO 37122 draagt bij tot deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):

 

Wil je meteen zelf aan de slag?

Koop dan ISO 37122 aan via de e-shop ISO of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.