Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 9001: normontwerp nu reeds te koop

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

ISO 9001: normontwerp nu reeds te koop

Zonder twijfel is ISO 9001 dé meest populaire kwaliteitsnorm. Meer dan 1,2 miljoen organisaties zijn reeds gecertificeerd volgens deze norm en hun aantal blijft toenemen.

Volgens deze gecertificeerde organisaties helpt de norm hen om voortdurend concurrentieel te blijven op de markt. Het toepassen van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor tijdwinst en besparingen op uitgaven en middelen. Tegelijk kunnen ze hun operationele prestaties maximaal opdrijven, met minder fouten en hogere winsten.

Op dit moment wordt de ISO 9001 norm herzien. De bijgewerkte versie moet tegen einde 2015 beschikbaar zijn. Het ontwerp is geschreven aan de hand van de nieuwe structuur die voor alle nieuwe managementnormen geldt. Dit zal voor een eenvoudige integratie zorgen wanneer de gebruiker managementnormen wenst te combineren in één systeem.

ISO (International Organization for Standardization) heeft al wat voorbereidend werk afgerond in verband met een identieke structuur en taalgebruik en gemeenschappelijke termen en definities voor alle kwaliteitsmanagementnormen die in de toekomst zullen verschijnen. Deze herziene structuur zal de leesbaarheid van de normen bevorderen voor de mensen die ze moeten implementeren.

De opmerkelijkste verandering ten opzichte van de ISO 9001:2008 is dat het aspect risicomanagement wordt opgenomen. De opstellers van de norm vinden dat de risico’s voor bedrijven en voor hun producten/diensten uitdrukkelijk moeten worden behandeld in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Het is heel waarschijnlijk dat risicomanagement aan bod zal komen in vele elementen van de herziene ISO 9001-norm, zoals leiderschap, planning, beheersing van veranderingen, controle van externe processen/producten enz.

Ontdek nu reeds de veranderingen in de nieuwe ISO 9001 norm! Je kan het meest recente normontwerp bestellen via een mail aan info@nbn.be.