ISO-certificering wint ook in 2016 aan populariteit

dit is de taalnl

ISO-certificering wint ook in 2016 aan populariteit

Jaar na jaar willen meer organisaties hun streven naar kwaliteit, veiligheid, milieuzorg, enz. onderlijnen met een ISO-certificaat. Dat blijkt uit de resultaten van de meest recente ISO Survey. In 2016 werden wereldwijd 8% meer geldige certificaten uitgereikt dan in 2015, verdeeld over negen normen. Zitten opvallend in de lift: de ISO 50001-certificering voor energiemanagementsystemen en het ISO 20000-1-certificaat voor IT-diensten.

Elk jaar brengt ISO in kaart hoeveel geldige certificaten over de hele wereld werden uitgereikt. Waar in 2015 een stijging van 3% werd opgetekend tegenover 2014, nam de populariteit van ISO-certificering in 2016 verder toe: geaccrediteerde certificatie-instellingen gaven in totaal 1 643 523 certificaten uit. Dat is een groei van 8% tegenover het jaar daarvoor. Deze certificaten zijn verdeeld over negen normen. De meest gebruikte ISO-norm blijft ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement (1 033 936 certificaten), gevolgd door ISO 14001 voor milieumanagement (319 324 certificaten). Wereldwijd hebben vandaag zo’n 1,2 miljoen organisaties een ISO 9001 en/of 14001-certificering.

Opvallende klimmers: energie en IT

Opvallende klimmers in de lijst van 2016 zijn de certificaten voor energiemanagementsystemen (+69%) en voor IT - Service management (+ 63%). Nieuw op de lijst van 2016 is de certificatie van managementsystemen voor de veiligheid van het wegverkeer (ISO 39001:2012) en van de specificatie voor veiligheidsmanagementsystemen voor de logistieke keten (ISO 28000:2007). Samen waren ze goed voor 834 certificaten.

De waarde van certificering

ISO-normen zijn niet bindend. Maar organisaties die hun managementsystemen laten certificeren, engageren zich om aan de normeisen te voldoen. Op die manier motiveren ze alle medewerkers om de organisatie goed te beheren, te leiden en de prestaties te optimaliseren. Bovendien komen ze zo tegemoet aan vragen van externe stakeholders. Voor de buitenwereld is een certificaat een bewijs dat de organisatie het streven naar kwaliteit, milieuzorg, veiligheid, enz. ernstig neemt. Het toenemende succes van de certificering is voor ISO een bewijs dat organisaties geloven in de waarde van ISO-certificaten.