ISO pakt uit met twee nieuwe normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

dit is de taalnl

ISO pakt uit met twee nieuwe normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

Binnen elke onderneming of organisatie vind je een veelheid aan unieke projecten, programma’s en porfolio’s. De opvolging en het beheer ervan is dan ook vaak maatwerk.

Om bedrijven een leidraad te bieden, publiceert ISO niet één, maar twee nieuwe internationale normen voor project-, programma- en portofoliomanagement: ISO 21505 en ISO 21503. Ze vormen een aanvulling op de eerder verschenen normen ISO 21500 voor projectmanagement en ISO 21504 voor portfoliomanagement.

ISO 21505: klemtoon op governance

De nieuwe norm ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ werd speciaal ontwikkeld voor bestuursorganen. Daarnaast biedt de norm ook een leidraad voor uitvoerende en hogere managementafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur binnen een organisatie. Een van de meest voorkomende redenen waarom projecten falen, is immers het ontbreken van een duidelijk model voor ‘governance’ – met vaak grote financiële of andere verliezen tot gevolg. Daar wil ISO met de nieuwe norm iets aan veranderen.

ISO 21503: complex programmamanagement

ISO 21503 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor programmamanagement’ richt zich dan weer tot publieke en private organisaties met complex programmabeheer. Naast relevante termen, definities en concepten bevat de norm ook een reeks best practices. Die voorbeelden verduidelijken onder andere de rollen en verantwoordelijkheden die bij het beheer van programma’s komen kijken.

Wens je meer info over ISO 21505 en ISO 21503 of over managementnormen in het algemeen? Of wil je graag deelnemen aan een normalisatiecommissie? Contacteer ons.

(Bron: NEN)