De reeks NBN EN ISO 52000 effent het pad voor energie-efficiënte gebouwen

dit is de taalnl

De reeks NBN EN ISO 52000 effent het pad voor energie-efficiënte gebouwen

33%. Zoveel van alle energieconsumptie en CO2-uitstoot is toe te schrijven aan gebouwen. Willen we de temperatuurstijging wereldwijd beperken tot 2 °C, dan moet het energieverbruik in gebouwen met 80% omlaag tegen 2050, aldus het Internationaal Energieagentschap. En daar bieden de nieuwe normen van de reeks NBN EN ISO 52000 ondersteuning. NBN EN ISO 52000-1:2017, de overkoepelde norm bij uitstek, geeft aan hoe dat kan worden gerealiseerd.

NBN EN ISO 52000-1:2017, een holistische benadering

Met de NBN EN ISO 52000-1:2017 (Energieprestatie van gebouwen – Overkoepelende bepaling van de EPG – Deel 1: algemeen raamwerk en procedures) als leidraad, staat de NBN EN ISO 52000-familie scherper dan ooit. De nieuwe norm helpt architecten, ingenieurs en regelgevende instanties om de totale energieprestatie van gebouwen te berekenen.

De norm bevat een uitgebreide methode die alle energieprestaties bepaalt: van verwarming en koeling tot verlichting en andere energietoepassingen. Ook richtlijnen voor het gebruik van energiezuinige materialen en een combinatie van nieuwe technologieën zijn erin opgenomen. Een innovatieve benadering die de vooruitgang van energie-efficiëntie in gebouwen zal versnellen zonder extra kosten.

Hoge energieprestaties, lage kosten

Topexperten op internationaal vlak, zoals Dick van Dijk en prof. Essam E. Khalil, die de betrokken ISO-werkgroepen mee opstartten: “De ISO 52000-reeks laat bouw- en architectuurspelers nu toe om de totale energieprestatie van een gebouw te beoordelen. Het biedt hen een kader voor elke mogelijke combinatie van technologieën om de beoogde energieprestaties te bereiken en de kosten te drukken.”

Die totaalbenadering is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van technologische innovaties, zeggen de moderatoren: “Bouwpromotoren en architecten kunnen met behulp van de norm het energiekostenplaatje van een gebouw verlagen door in te zetten op innovatieve technologieën. Denk maar aan thermische systemen voor isolatie, verwarming, koeling, verlichting en ventilatie, warmwatersystemen en hernieuwbare energie.”

Deze TC’s gaven de normenreeks vorm

De NBN EN ISO 52000-reeks werd opgesteld in overleg met diverse technische comités (TC’s) op zowel ISO-internationaal als EN-Europees niveau: ISO/TC 163 (thermische prestaties en energiegebruik in de bouwomgeving) en ISO/TC 205 (bouw- en milieuontwerpen), in samenwerking met CEN/TC 371 (energieprestatie van gebouwen) en CEN/TC 89 (thermische prestaties van gebouwen en bouwelementen). Ook de Europese commissie heeft het CEN gemandateerd om de berekeningsnormen op Europees vlak op stellen ter ondersteuning van de EPBD-richtlijn. Uiteraard hebben ook Belgische experten hun steentje bijgedragen. Deze expertise is bijeengebracht in de NBN-commissies, waarbij de commissie NBN/E371 (energieprestaties voor gebouwen) inzoomt op het belang van het nieuwe normenpakket op het vlak van energieprestaties en binnenklimaat (EPB).

“We bevinden ons op een scharniermoment”, aldus betrokken experten Piet Vitse (Director Standardisation & Technical Approval, Quality Manager en Environmental Manager Europe bij FOAMGLAS, producent van thermische isolatie) en Dirk De Moor (Chief Expert Standardisation bij Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie).

“Willen we alle sectoren binnen onze samenleving aanmoedigen om op energie-efficiëntie in te zetten, dan is het nu of nooit. Van de regionale autoriteiten tot de bouwindustrie, het is in ieders belang dat de EPB-methode over de landsgrenzen heen wordt geharmoniseerd. De algemene aanpak van de NBN EN ISO 52000-1 legt zo de ideale basis voor nieuwe en innovatieve technologische ontwikkelingen.”

Meer info

Wil je op de hoogte blijven van de laatste normen rond energiemanagement? En ook actief deze normen mee ontwikkelen? Schrijf je dan in het voor het NBN Energy Efficiency Event op 17 Oktober in Brussel.

De normenreeks NBN EN ISO 52000 is beschikbaar bij het NBN. Heb je vragen of wil je verdere inlichtingen? Neem contact op met ons.