Klimaatactie en SDG 13: de kracht van ISO-normen

dit is de taalnl

Klimaatactie en SDG 13: de kracht van ISO-normen

Ligt ons klimaat u nauw aan het hart, dan heeft u vast al gehoord van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13. Als een van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, richt SDG 13 zich specifiek op klimaatactie. Door de doelstelling te onderschrijven, draagt u actief bij aan de bestrijding van negatieve klimaateffecten. ISO-normen vormen daarbij een krachtige hefboom.

Wanneer wordt de uitzondering de regel? De laatste vier jaar waren de warmste ooit gemeten. Daarnaast zijn ook extreme weerfenomenen schering en inslag, met verwoestende orkanen, overstromingen en droogtes als herkenbare exponenten. Ons klimaat staat onder hevige druk en protesten steken wereldwijd de kop op. Willen we onze voedsel-, water- en energievoorziening, infrastructuurwerken en gezondheidssystemen vrijwaren, dan is er dringend actie nodig. Dat is ook samengevat waar SDG 13 voor staat.

Normen essentieel in klimaatagenda

ISO-normen zijn de ideale basis voor een duurzaam beleid in je organisatie. Ze bieden immers een praktische houvast of kader door klimaatambities om te zetten in concrete kennis en actieplannen. Deze vijf normen vormen slechts het tipje van de ijsberg, maar tonen wel de verscheidenheid aan subdomeinen binnen SDG 13 aan:

Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use (Milieumanagementsysteem – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

Deze norm bundelt de eisen voor een efficiënt en effectief milieumanagementsysteem. Zo ga je beter om met je middelen en verminder je de hoeveelheid afval. Daarnaast komen ook andere milieukwesties aan bod, zoals waterbeheer en luchtkwaliteit.

Environmental Management Systems – Guidelines for incorporating ecodesign (Milieumanagementsysteem – richtlijnen voor het invoeren van ecodesign)

Dé leidraad voor organisaties die bezig zijn met ecologisch ontwerpen. Zo ga je al in de ontwerpfase na hoe je de milieu-impact van je producten of diensten binnen de perken houdt. Deze norm wordt momenteel herzien. Wil je aan het normontwikkelingsproces deelnemen? Meer info hier.

Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (Broeikasgassen – Eisen voor broeikasgasvalidatie en verificatie bij accreditatie of andere erkenningsvormen)

Overheden of andere organisaties die validaties of verificaties uitvoeren rond broeikasgassen vinden alle eisen terug in deze norm.

Guidance on Social Responsibility (Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Deze norm bevat internationale richtlijnen en afspraken voor organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk willen omzetten.

Energy Management System – Requirements with guidance for use (Energiemanagementsysteem – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

Energie besparen doe je met ISO 50001:2018. De norm geeft je een gedetailleerd inzicht in je energieverbruik en een kader voor je energiemanagementsysteem.

Het NBN als klimaatpartner

Klimaatactie is vandaag meer dan ooit een brandend thema voor publieke en private instellingen, non-profitorganisaties en academische centra. Niet alleen het klimaat vaart er wel bij, maar ook jouw organisatie: je drukt je energiekosten, gaat op zoek naar innovatieve technologieën en krijgt een duurzame reputatie. 

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN of via de e-shop.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52. 

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53. 

Zo kan je je inschrijven als expert en bijvoorbeeld deelnemen aan de nieuwe commissie over de circulaire economie. Een info-sessie hierover wordt in juni 2019 georganiseerd.