Kwaliteit vooral een kwestie van leiderschap

dit is de taalnl

Kwaliteit vooral een kwestie van leiderschap

Competitiever dankzij kwaliteitsmanagement

Klantentevredenheid en loyaliteit zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Kwaliteit is hierbij één van de belangrijkste factoren die klantentevredenheid bepaalt.

Sinds de laatste publicatie van de kwaliteitsnorm ISO 9001 in 2008 is de wereld verder geëvolueerd. Zakendoen is nog internationaler en complexer, concurrentie uit andere continenten neemt toe, consumenten uiten sneller via sociale media hun ongenoegen. Kwaliteitsmanagement biedt hier structuur, houvast en geeft nieuwe inzichten.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is vooral een kwestie van continue verbetering. Een proces-gedreven kwaliteitsaanpak zoals in ISO 9001 vraagt dat organisaties hun processen beschrijven, analyseren, meten en verbeteren. Hierdoor begrijpen medewerkers beter wat hun rol is in het proces en hoe zij bijdragen aan het succes van hun organisatie . Dit verhoogt het kwaliteitsbewustzijn van de hele organisatie. Reeds meer dan 1 miljoen organisaties wereldwijd gebruiken de ISO 9001 norm. Dit cijfer bevestigt dat deze norm wereldwijd geaccepteerd is en een enorm draagvlak heeft.

Leiderschap is essentieel in hedendaags kwaliteitsmanagement

Vandaag gaat kwaliteit echter veel verder dan louter kwaliteit van producten of diensten. Het betreft ook hoe een organisatie met haar klanten omgaat. Uiteraard houdt de nieuwe versie van de ISO 9001 norm - die in september 2015 verschijnt - hiermee rekening. Een duidelijke organisatiestructuur, geëngageerde en competente medewerkers, kennisbeheer en documentatie, goede interne en externe communicatie, duidelijke doelstellingen en effectief risicobeheer zijn vandaag basiselementen van een goed kwaliteitssysteem.

Het allerbelangrijkste in kwaliteitsmanagement is echter hoe bedrijfsleiders en het management hiermee omgaan. Zijn ze geëngageerd en tonen ze het voorbeeld? Maken ze voldoende middelen vrij? Investeren ze in het menselijk potentieel? Is kwaliteit een onderdeel van de strategie en bedrijfsdoelstellingen?

Het NBN kwaliteitscongres

Uiteraard is er niet één magisch recept om kwaliteitsmanagement in uw organisatie verder uit te bouwen. Daarom organiseert het Bureau voor Normalisatie (NBN) op 6 oktober 2015 een kwaliteitscongres waarbij een aantal CEO’s – van onder meer Infrabel, Ricoh en SERIS Group - hun visie en aanpak van kwaliteitsmanagement toelichten.

Op het NBN-Kwaliteitscongres kom je ook te weten wat de impact is van een aantal veranderingen in de nieuwe ISO 9001 norm. Zo is er de afstemming van ISO 9001 met andere managementnormen zoals deze voor milieu, energiebeheer en informatiebeveiliging . Dankzij de ‘High Level Structure’ is er meer uniformiteit en is het een stuk eenvoudiger om verschillende managementsystemen te integreren. Hierdoor ontstaat een meer efficiënte en coherente aanpak van kwaliteitsmanagement. Dit alles komt aan bod op het NBN-kwaliteitscongres op dinsdag 6 oktober 2015 in Square Brussels.

Registreer je nu al hier voor het NBN-Kwaliteitscongres: Get inspired about quality !