Marktstudie VUB: hoe één nieuwe norm zorgt voor een bbp-stijging van 2,04 miljoen euro

dit is de taalnl

Marktstudie VUB: hoe één nieuwe norm zorgt voor een bbp-stijging van 2,04 miljoen euro

Een marktstudie van de VUB over de impact van normen op de Belgische economie leverde een reeks opvallende cijfers op. De twee relevantste resultaten? De ontwikkeling en publicatie van één nieuwe norm leidt tot een bbp-stijging van 2,04 miljoen euro per jaar en een toename in arbeidsproductiviteit van 11,5 euro per werknemer.

Het NBN vertelt het al jaren: er is een positief verband tussen normen en economische prestaties. Normen dragen immers bij tot groei en productiviteit door kennis te verspreiden, de efficiëntie te verhogen en de internationale handel te stimuleren. Cijfers om die bewering hard te maken, waren er tot voor kort niet. Het VUB-onderzoeksrapport brengt daar verandering in.

 

Forse groei in bbp en productiviteit

Hoe beïnvloeden normen de output en arbeidsproductiviteit in België? Dat waren de twee hamvragen van de studie. Aan de hand van een econometrisch model slaagden de onderzoekers van de VUB erin om die impact aan te tonen.

Op basis van data uit 12 sectoren over 25 jaar (1994-2018), een bbp-analyse, tewerkstellingsgraad, enz. berekenden ze dat de ontwikkeling en publicatie van één extra norm het Belgische bbp met gemiddeld 2,04 miljoen euro per jaar doet groeien. De arbeidsproductiviteit gaat met 11,5 euro de hoogte in, op twee niveaus: zowel de arbeidsproductiviteit per werknemer als per gewerkt uur stijgen.

 

Bijdrage van normen tot Belgisch bbp

Die resultaten leidden tot een algemenere conclusie: normen dragen bij tot ongeveer 0,2% van het bbp, 19% van de groei van het bbp en 19% van de groei van de arbeidsproductiviteit. En dat is nog niet alles. We mogen ervan uitgaan dat de reële impact van normen nog groter is. Normontwikkeling zorgt immers ook voor de verspreiding van kennis en alle economische impact die daaruit voortvloeit. Die impact is echter minder makkelijk kwantificeerbaar – en dus niet opgenomen in de cijfers.

Wist je dat normen een positieve invloed op onze economie uitoefenen?

Haal je voordeel uit onze opmerkelijke marktstudie met cijfers en inzichten door de VUB. Vraag meteen jouw exemplaar aan: The impact of standards on the Belgian economy.

Vul hier je gegevens in en ontvang de position paper meteen in je inbox.

Contactpersoon

Ellen Bartholomeeusen
Operations Manager NBN
ellen.bartholomeeusen@nbn.be