Medische labo's in tijden van corona: zo pak je risico's aan

dit is de taalnl

Medische labo's in tijden van corona: zo pak je risico's aan

Nooit eerder waren betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zo belangrijk voor medische labo’s. De ogen van de hele wereld zijn op hen gericht om de coronacrisis mee te bestrijden. Maar ook onder normale omstandigheden is hun werk van cruciaal belang voor juiste patiëntdiagnoses en klinische vooruitgang. De meerwaarde van risicomanagement voor medische labo’s is dus ontegensprekelijk.

Hoe medische labo’s het risico op vergissingen en foutieve resultaten concreet kunnen aanpakken, is een heikel thema. Wat voor het ene labo een logische procedure is, kan een ander labo vreemd in de oren klinken. Niet ideaal in een periode waarin we meer dan ooit nood hebben aan eenduidigheid. Om dat doel waar te maken, kunnen medische labo’s alvast rekenen op de handvatten in ISO 22367.

Alle neuzen in dezelfde richting

De internationale norm ISO 22367 (Medical laboratories – Application of risk management to medical laboratories) definieert een proces voor medische labo’s om risico’s voor onder meer patiënten en laboranten te identificeren én te beheersen. “Geen evidente opdracht”, zegt Jack Zakowksi, voorzitter van de technische commissie die de norm ontwikkelde. “Medische omgevingen zijn bijzonder complex, omdat je rekening moet houden met heel wat stakeholders. Zij kijken elk met een andere blik naar mogelijke risico’s. Daarom is een norm de beste manier om veilige processen te garanderen. Ze is immers gebaseerd op de consensus van internationale experten.”

 

Stroomlijnen met sectornormen

“De herziening van ISO 22367 biedt een bijkomend voordeel”, gaat Jack Zakowksi verder. “De norm ligt nu beter in lijn met andere ISO-normen uit de sector, zoals ISO 15190 voor veiligheid in medische labo’s en ISO 14971 die de toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen behandelt. Bovendien zijn de richtlijnen uit de herziene norm duidelijker en doeltreffender. Ze geven goed aan hoe je systematisch de waarschijnlijkheid van risico’s en de mogelijke gevolgen inschat. Dat is dan weer een kernvereiste van ISO 15189, dé internationale norm voor kwaliteit en competentie in medische labo’s.”

Graag meteen aan de slag met de norm NBN EN ISO 22367:2020?

Benieuwd hoe je risicomanagement aanpakt in niet-medische labo’s?

Dat ontdek je in de norm ISO/IEC 17025, waarvoor het NBN ook heel wat opleidingen en leertrajecten aanbiedt.