myNBN: een pionier voor kennismanagement

dit is de taalnl

myNBN: een pionier voor kennismanagement

CIONET, een netwerkorganisatie voor digitale leiders, bracht een aantal IT-managers rond de tafel om te praten over de toepassing van hun kennismanagementsysteem.
 

Het NBN woonde dat gesprek bij en moest vaststellen dat een goed uitgebouwd kennismanagementsysteem vaak nog ontbreekt. Als gepersonaliseerd normenplatform speelt myNBN hierin een pioniersrol.

 

Normen als basis voor kennismanagement

Normen zijn, als bron van kennis en expertise, dé ideale basis voor bedrijven om hun kennismanagementsysteem op te enten.
 

Het NBN biedt met zijn normencollectie toegang tot die kennis. Maar hoe ver staan de organisaties rond de tafel in hun kennismanagementsystemen?

 

Een verre ambitie

Sommige bedrijven gaven aan dat bepaalde afdelingen – zoals juridische zaken of hr – externe gespecialiseerde kennisplatformen gebruiken. Toch is voor de meesten een echt bedrijfsbreed kennisbeheersysteem nog steeds een verre ambitie.
 

Er bestaan wel plannen in die richting, maar helaas lopen die vaak vast op data- of informatieverzameling.

 

Stap voor stap

Alle IT-managers zijn het erover eens dat de weg naar een kennismanagementsysteem een proces is van verschillende stappen: dataverzameling moet leiden tot informatiemanagement, inzichtenmanagement, kennismanagement en misschien ooit wijsheidsmanagement.
 

Iedereen kent de stappen. Ze in praktijk brengen is een ander paar mouwen.

 

Kennis delen is cruciaal

De organisaties rond de tafel hebben veel kennis en expertise. Alleen zit die kennis uitsluitend in de hoofden van een handvol ervaren experten. Als zij ziek worden of het bedrijf verlaten, gaat al die expertise verloren. Iedereen wéét dat, maar niemand doét er iets aan.
 

Dat heeft alles te maken met de bedrijfscultuur. Ziekenhuizen hebben de traditie om mensen in opleiding mee te sturen met de meest ervaren collega’s. Bedrijven bieden dat zelden aan.

Weet je graag meer over de toepassing van een kennismanagementsysteem?

Neem contact met ons op voor meer info of neem alvast een kijkje via myNBN