NBN zetelt in de ISO Council

dit is de taalnl

NBN zetelt in de ISO Council

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 zetelt Johan Haelterman, voorzitter van het Directiecomité van het NBN, in de ISO Council. Zo zal het NBN een concrete bijdrage leveren aan de opmars van normalisatie op wereldvlak.

ISO is de organisatie die instaat voor de ontwikkeling van internationale normen in 165 landen. De ISO Council is het beleidsorgaan dat instaat voor het beleid en de uitvoering van de strategie van ISO. Ze bestaat uit 20 ledenorganisaties die deze beheersfunctie gedurende 3 jaar opnemen. Voor de termijn die op 1 januari 2021 startte, zal Johan Haelterman in naam van het NBN de eerste Belgische deelname aan de ISO Council verzekeren.

 

Normen zijn kennisdocumenten. NBN is met een portefeuille van meer dan 40.000 normen waarschijnlijk de belangrijkste digitale kennisleverancier in België.  Het is de rol van het NBN om de kennis van meer dan 100.000 experten wereldwijd te bundelen en optimaal beschikbaar te maken voor bedrijven en andere belanghebbenden in België.

 

Normen als motor van het economische herstel

“Het is een interessant moment om een strategische rol op te nemen binnen ISO”, zegt Johan Haelterman. “De globale crisis zet de wereldeconomie en welvaart al bijna een jaar onder druk. Ik ben ervan overtuigd dat normalisatie kan helpen om op duurzame wijze uit deze crisis te raken. Zo hebben normen al bewezen dat ze een positieve impact hebben op de economie. Het bundelen en delen van kennis onder de vlag van ISO is daarom meer dan ooit een prioriteit. Ik kijk ernaar uit om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de normalisatie op wereldschaal.”

 

Technologie maakt inclusiever

“Laagdrempelige toegang tot kennis via technologie is al jaren een speerpunt van het NBN. Om normalisatie inclusiever te maken hebben we een aantal innovatieprojecten in 6 Afrikaanse landen lopen. Daarnaast hebben we online platformen ontwikkeld voor scholen en universiteiten, en pionieren we met automatische vertalingen van normdocumenten. Bovendien zetten we volop in op e-learning om de meerwaarde van managementnormen te beklemtonen. Die visie om normalisatie inclusiever te maken door het optimale gebruik van technologie wil ik nu ook bij ISO uitdragen.”