Nieuwe Europese normen voor kindveilige zonwering

dit is de taalnl

Nieuwe Europese normen voor kindveilige zonwering

Zeer jonge kinderen ontdekken graag de wereld rondom hen. Als een kind in de buurt komt van een binnenzonwering, kan het in het bedieningskoord of de bedieningsketting verstrikt raken en bijgevolg zelfs stikken. Drie nieuwe Europese normen helpen nu de fabrikanten om hun binnenzonweringen kindveiliger te maken.

De normen werden door CEN ontwikkeld op verzoek van de Europese Commissie, na rapporten over dodelijke ongevallen met jonge kinderen door loshangende koorden of kettingen. De norm NBN EN 13120+A1 wijzigt de bestaande Europese norm (uit 2009) die eisen bevat voor zonweringen binnen gebouwen. Zo bevat hij een nieuwe paragraaf over bescherming tegen gevaarlijke beknelling, die geldt voor binnenzonwering in gebouwen waar kinderen tussen 0 en 42 maanden aanwezig kunnen zijn (woningen, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen enz.). De twee overige normen behandelen specifiek het beknellingsgevaar bij zonweringen.

De NBN EN 16433 bevat testmethoden om na te gaan dat een zonwering voldoet aan de eisen op het vlak van bescherming tegen gevaarlijke beknelling. De NBN EN 16434 ten slotte gaat over veiligheidsvoorzieningen die zorgen voor extra veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Voorbeelden hiervan zijn koordverbinders, die openbreken en het koord ontkoppelen als er overmatig kracht op wordt uitgeoefend. Ketting- of koordspanners zorgen ervoor dat het bedieningskoord of de bedieningsketting buiten bereik van kinderen blijft.

De Europese consumentenvereniging ANEC, die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze normen, heeft al enthousiast gereageerd. Anne Smith and Mike Hayes, experten in kindveiligheid, zien de publicatie als een stap om het aantal ernstige ongevallen met zonweringen te doen dalen. Toch blijft waakzaamheid geboden, aangezien de honderden miljoenen bestaande zonweringen in woningen een risico blijven.

Bewustmaking van het publiek en waakzaamheid bij ouders blijft dus essentieel om het risico zo klein mogelijk te houden.