Nieuwe internationale norm in de maak om Facility Management te vergemakkelijken

Facility Management is momenteel één van de snelst groeiende professionele disciplines over de hele wereld. Hoewel de discipline steeds meer aan belang wint, wordt het belang ervan vaak onderschat. Ook bestaat er weinig eenduidigheid over wat Facility Management juist is. Normen kunnen dit duidelijk maken en de invulling beter schetsen.

Verschillende publicaties in het vooruitzicht

Heel binnenkort zullen de twee eerste internationale normen over Facility Management gepubliceerd worden: de ISO 41011 Facilities management – Vocabulary en ISO 41012 Facilities Management – Guidance on strategic sourcing and the development of agreements. Naast deze twee normen is er een derde in de maak: de ISO 41001 Facilities Management – Management systems – Requirements with guidance for use. Deze laatste norm zal de bewustwording van Facility Management vergroten en het belang ervan aantonen. Bovendien zal deze ook organisaties ondersteunen voor meer efficiëntie van Facility Management wereldwijd. 

Eenzelfde begrippen wereldwijd

ISO 41001 zal helpen duidelijk te maken waarom Facility Management strategisch gezien een belangrijke discipline is voor alle organisaties: zowel in de operationele efficiëntie als in het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de werkplaatsen en assets.

Op dit moment kent Facility Management wereldwijd een andere invulling. Er bestaat geen eenduidigheid, wat voor inefficiëntie kan zorgen als er over de grenzen heen zaken worden gedaan. Ook de kwaliteit van de service en het aanbod verschilt soms van land tot land. Daarom zijn bedrijven die internationaal actief zijn op zoek naar meer consistentie in Facility Management technieken.

Die normen zijn een eerste aanzet en zorgen voor eenzelfde begrippen wereldwijd.

Goed Facility Management is nodig voor goede organisaties

Facility management is een discipline waar iedere organisatie – groot of klein – mee in aanraking komt. Het heeft een grote invloed op de efficiënte werking van een bedrijf op verschillende vlakken.

  • Op financieel vlak: Facility management hoort tot de op een na hoogste uitgave van een organisatie (op enkele uitzonderingen na). Het heeft dus een grote invloed op de financiële resultaten van een bedrijf.
  • Op vlak van efficiëntie: de Facility manager is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van bedrijfsmiddelen. Facility Management beïnvloedt dus ook de globale kosten daarvan, alsook het gebruik.
  • Op vlak van compliance: Facility Management is verantwoordelijk voor het management van de gebouwen en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers op het werk. Wat de Facility Manager onderneemt heeft dus ook impact op al diegenen die in het bedrijf werken.
  • Op vlak van milieu en duurzaamheid: Facility Management zorgt voor alle acties die worden ondernomen met het oog op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

Meer informatie

ISO 41001 wordt tot stand gebracht in de ISO/TC 267 Facility Management. De publicatie is voorzien voor 2018. Wil je je bijdrage leveren in het technische comité? Neem dan contact op met onze technische dienst via tech@nbn.be

Tip: werkboek voor Facility Management

Ben je als Facility Manager al vertrouwd met de Europese norm NBN EN 15221 voor Facility Management? Om deze makkelijk te gebruiken en strategisch toe te passen, bestaat er nu een overzichtelijk werkboek ‘Professionele aanpak van Facility Management’ met praktische voorbeelden en duidelijke toelichtingen in het Nederlands. Een must-have in je bibliotheek als Facility Manager! Bestel het nu.

 

Bron: ISO