Nieuwe ISO 16140-3 vergroot vertrouwen in laboresultaten

dit is de taalnl

Nieuwe ISO 16140-3 vergroot vertrouwen in laboresultaten

Om de voedselveiligheid te garanderen is het cruciaal om voeding te testen op de aanwezigheid van micro-organismen en mogelijke ziekteverwekkers. Hier bestaan heel wat methodes voor. Het is belangrijk dat deze methodes voldoen aan de strenge voedselveiligheidsvoorschriften en zo de gezondheid van de consument garanderen. Daarom heeft ISO een reeks normen ontwikkeld om deze testmethodes te valideren. De laatste, ISO 16150-3, is recent gepubliceerd.
 

Procedures en acceptatiecriteria voor testlabo’s

ISO 16140-3, bevat de procedures en acceptatiecriteria voor testmethoden in een laboratorium. Zo helpt de norm testlaboratoria voor levensmiddelen en diervoeders, fabrikanten van testkits, bevoegde autoriteiten en exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven bij de toepassing van microbiologische methoden in hun laboratoria. ISO 16140-3 voluit ISO 16140-3 Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 3: Protocol voor de verificatie van referentiemethoden en gevalideerde alternatieve methoden in één laboratorium.
 

Deel van de ISO 16140-reeks

De nieuwe ISO 16140-3 norm behandelt twee fasen: het verificatieonderzoek van de uitvoering en het verificatieonderzoek van (voedsel)producten. Er zijn ook afzonderlijke protocollen voor de verificatie van kwalitatieve en kwantitatieve microbiologische methoden en bevestigings- en typeringsmethoden. Daarnaast is er een informatief protocol voor het verifiëren van referentiemethoden die nog niet volledig gevalideerd zijn.

De norm sluit aan bij andere normen van de ISO 16140-reeks en richt zich specifiek op de procedure die laboratoria moeten volgen om hun gebruik van gevalideerde methoden te verifiëren.

De andere normen in de reeks ‘Methodevalidatie’ zijn:

  • ISO 16140-1, Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 1: Woordenlijst
  • ISO 16140-2, Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 2: Protocol voor de validatie van alternatieve (door eigendomsrechten beschermde) methoden ten opzichte van een referentiemethode
  • ISO 16140-4, Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 4: Protocol voor methodevalidatie in één laboratorium
  • ISO 16140-5, Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 5: Protocol voor factoriële interlaboratoriumvalidatie voor niet-eigen methoden
  • ISO 16140-6, Microbiologie van de voedselketen - Methodevalidatie - Deel 6: Protocol voor de validatie van alternatieve (door eigendomsrechten beschermde) methoden voor microbiologische bevestigings- en typeringsprocedures.

 

Wil u meer weten over de procedures en acceptatiecriteria voor testmethoden in een laboratorium?

Koop ISO 16140-3 in de ISO Store.