Nieuwe ISO-normen helpen waarde creëren uit activa

dit is de taalnl

Nieuwe ISO-normen helpen waarde creëren uit activa

Asset management kan algemeen worden gedefinieerd als een systeem voor het monitoren en in stand houden van items, objecten of entiteiten die een potentiële of reële waarde vertegenwoordigen voor een organisatie of bedrijf. Het begrip kan worden toegepast op materiële activa, zoals gebouwen, maar ook op immateriële activa, zoals intellectuele eigendom en goodwill.

Daarnaast komt asset management neer op het bepalen van wat men met activa wil bereiken en op welke wijze dit gebeurt. Dit heeft steeds te maken met een langetermijnstrategie. Eén van de fundamentele kenmerken van activa is dat hun levensduur veel langer of korter is dan die van het gemiddelde strategisch plan. Zo is het de bedoeling dat de reputatie van een merk of de fysieke infrastructuur van een spoorweg langer meegaat dan een vijfjarenplan. Activa moeten ook goed worden beheerd om hun waarde optimaal te benutten.

De nieuwe ISO 55000-reeks voor asset management bestaat uit volgende normen:

  • ISO 55000 (principes en terminologie)
  • ISO 55001 (eisen voor assetmanagementsystemen)
  • ISO 55002 (richtlijnen voor de toepassing van ISO 55001)

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van deze normen is dat men ermee waarde kan realiseren uit activa. Waarde staat daarbij niet alleen voor financiële winst: vaak wordt de waarde van activa gedefinieerd in overleg met mensen buiten de organisatie. Een aantal voordelen heeft te maken met een betere kennis van activa. Daarnaast kan toepassing van deze normen de relatie met stakeholders verbeteren.

De ISO 55000-normenreeks kan door vele soorten organisaties en bedrijven worden gebruikt. De norm is vooral gericht op bedrijven met een belangrijk aandeel vast activa in hun balans, zoals vastgoedbedrijven, netbeheerders, de industrie, overheden of consortia in publiek-private samenwerking. De norm kan echter ook toegepast worden op immateriële of financiële activa.

De norm voor asset management wordt benaderd vanuit de bedrijfsstrategie en de ondernemingsdoelstellingen, waarbij stakeholders, leadership, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie cruciaal zijn. Naast een beter financieel resultaat beoogt de toepassing van deze norm onder meer bij te dragen tot een beter beslissingsproces voor investeringen, verbeterde dienstverlening intern of extern, beter risicobeheer of duurzaamheid van investeringen.

Wens je meer informatie over deze normen, contacteer dan het NBN.