Nieuwe technische specificatie voor auditors van ISO 45001

Nieuwe technische specificatie voor auditors van ISO 45001

ISO 45001, de langverwachte internationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk, werd in maart van dit jaar gepubliceerd. Nu wordt daar een technische specificatie aan toegevoegd, ISO/IEC TS 17021-10. Het doel: verzekeren dat certificatie-instellingen over de nodige kennis en competenties beschikken om ISO 45001-certificaten uit te reiken. 
 
ISO 45001 beschrijft uitvoerig hoe organisaties hun risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheersen en hun prestaties kunnen verbeteren. Organisaties die zich willen laten certificeren voor de nieuwe norm moeten aankloppen bij een certificatie-instelling. De nieuwe technische specificatie ISO/IEC TS 17021-10 beschrijft uitvoerig over welke vaardigheden en kennis dergelijke certificatie-instellingen moeten beschikken.

Kennis en vaardigheden opgelijst

“We brachten in kaart welke kennis en vaardigheden nodig zijn om compliance met de ISO 45001-norm te verifiëren en bedrijven te certificeren. Zo moeten auditors de terminologie, principes, concepten, tools en technieken van de nieuwe norm volledig onder de knie hebben”, legt Catherine Montagnon uit. Catherine is hoofd van de Franse delegatie die betrokken was bij de ontwikkeling van ISO 45001 en co-voorzitter van de ISO/CASCO-werkgroep die de technische specificatie op papier zette. ISO/CASCO (Committee on conformity assessment) is de ISO-expertengroep die standaarden opstelt rond het auditen van beheersystemen. “De leden van het CASCO-team werkten ook mee aan het ontwikkelen van de ISO 45001-norm. Die kennis en ervaring was van onschatbare waarde voor het totstandkomen van de technische specificatie”, vult Catherine aan.

Auditor met juiste competenties

De technische specificatie is een goede zaak voor de auditors zelf, die meteen zien opgelijst welke kennis ze in huis moeten hebben. Maar het is vooral een zekerheid voor de organisaties die zich willen laten certificeren voor ISO 45001: dankzij de specificatie weten ze  dat een betrouwbare partij de beoordelingen uitvoert en zijn ze verzekerd van de waarde van het certificaat.
 
Wil je meer weten over ISO 45001 en de nieuwe technische specificatie? Contacteer ons. Om de norm en/of de specificatie aan te kopen, kan je terecht in de ISO e-shop.