Nieuwe technische specificatie voor energieneutrale gebouwen

dit is de taalnl

Nieuwe technische specificatie voor energieneutrale gebouwen

ISO bracht een nieuwe technische specificatie uit om energieneutrale gebouwen te bekomen: ISO/TS 23764:2021 Methodologie voor het bereiken van niet-residentiële energieneutrale gebouwen (ZEB’s). Met de klimaattop in Glasgow net achter de rug is dit onderwerp actueler en belangrijker dan ooit. De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van alle CO2-uitstoot en staat dus voor een enorme uitdaging.
 

Leidraad voor ZEB’s

De nieuwe technische specificatie schetst een stapsgewijze aanpak die de bouwsector kan gebruiken om het energieverbruik van niet-residentiële gebouwen tot nul te herleiden. Om zulke zero energy buildings of ZEB’s te bekomen, wordt onder andere rekening gehouden met verwarming, warm water, verlichting, het gebruik van hernieuwbare energie en energiebeheer.
 

Bouwsector pakt klimaatverandering aan

Met deze nieuwe ISO-technische specificatie kan de bouwsector de strijd aangaan tegen klimaatverandering. De technische specificatie helpt bouwfirma’s om de koolstofuitstoot van gebouwen te verminderen. Als de bouwsector een netto nul uitstoot in gebouwen bereikt, zet de wereld een grote stap vooruit in het behalen van de klimaatveranderingsdoelstellingen.
 

Klimaattop COP26

Op de klimaattop van de VN in Glasgow in november (COP26) werd onder andere beslist dat er prioritaire aandacht moet gaan naar energie-efficiëntie. Dat zou de komende 20 jaar meer dan 40 procent van de broeikasgasemissiereducties opleveren in alle sectoren van het eindgebruik, waaronder de bouwsector. Energieneutrale gebouwen zetten daar volop op in.

SDG’s realiseren

De leidraad draagt ook bij tot het behalen van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Zoals betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).

 

Koop de nieuwe technische specificatie aan

Interesse voor energieneutrale gebouwen? ISO/TS 23764:2021 is te koop via de e-shop van ISO.