Nieuwe uitgave van de norm ISO 14001 op weg naar de eindontwerpfase

dit is de taalnl

Nieuwe uitgave van de norm ISO 14001 op weg naar de eindontwerpfase

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Deze norm behoort tot de ISO 14000 familie, die verschillende aspecten van milieumanagement behandelt.

Wat is er nieuw in de norm ISO 14001?

Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat zij hun milieu-impact meten en verbeteren.
De nieuwe ISO 14001 is aangepast aan de nieuwe structuur die geldt voor ISO-managementsysteemnormen, de zogenoemde High Level Structure (HLS). Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie enz.). In vergelijking met de vorige uitgave legt de nieuwe ISO 14001 speciale nadruk op de beheersing van uitbestede processen die betrekking hebben op milieuaspecten, alsook aan het beheer, vanuit een levenscyclus-perspectief, van milieugerelateerde risico's en kansen.

Stand van zaken van het normontwerp

De DIS-versie (Draft International Standard) van de nieuwe uitgave van ISO 14001 is goedgekeurd. Begin februari 2015 komt de ISO-werkgroep in Tokyo bijeen om de talrijke binnengekomen commentaren te behandelen. Daarna zal de tekst worden verspreid als eindontwerp (Final Draft International Standard, afgekort FDIS) en een laatste maal ter stemming aan de ISO-leden worden voorgelegd. Als in deze laatste ronde minimaal 2/3 van de door de actieve (P) leden uitgebrachte stemmen positief is, zal het ontwerp in de loop van augustus 2015 als Internationale Norm worden gepubliceerd.

De norm ISO 14001 in de praktijk

Wil je weten hoe je aan de slag gaat met ISO 14001 en wat de impact van de norm is voor je organisatie?

Kom dan naar de interactieve infonamiddag over de nieuwe ISO 14001. Die wordt georganiseerd door de NBN Academy in het Novotel Centrum Gent, op donderdag 29 januari 2015, van 13u15 tot 17u15.

Inschrijven kan hier.