Nieuwe versie van ISO 14001 over milieumanagement-systemen moet breder perspectief hebben volgens gebruikers

dit is de taalnl

Nieuwe versie van ISO 14001 over milieumanagement-systemen moet breder perspectief hebben volgens gebruikers

Onlangs werd een enquête uitgevoerd naar de voordelen die de milieumanagementnorm ISO 14001 op dit ogenblik biedt en de inhoud die de norm in de toekomst zou moeten krijgen. Er kwamen 5 000 antwoorden binnen, waarin werd vastgesteld dat de norm erg nuttig is voor het voldoen aan wettelijke eisen en het verbeteren van de milieuprestaties. Tegelijk zou in de volgende versie van de norm echter duidelijker nadruk moeten worden gelegd op het voorkomen van vervuiling, eco-efficiëntie en een levenscyclusbenadering.

Organisaties van uiteenlopende grootte uit 110 landen hebben geantwoord op de enquête. Het merendeel daarvan, waaronder 46 % KMO’s, heeft zijn milieumanagementsysteem opgebouwd vanuit de ISO 14001. De enquête werd in 11 talen uitgevoerd door de ISO-commissie die verantwoordelijk is voor de norm (ISO/TC 207/SC 1).

« Eén van de doelstellingen van de enquête was een beter beeld te krijgen van wat het publiek als de belangrijkste voordelen van de ISO 14001 beschouwt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn, nu de norm momenteel wordt herzien”, aldus Lisa Greenwood van het Rochester Institute of Technology, hoofdauteur van het onderzoeksverslag.

Elementen aanreiken voor de lopende herziening

« De resultaten zullen in aanmerking worden genomen bij de herziening van de norm, afhankelijk van de inschatting door gebruikers van het belang van toekomstige uitdagingen en of zij vinden dat de norm die moet behandelen”, legt Maiko Okuno van Mitsubishi UFJ Research and Consulting uit. Zij is één van de experten die betrokken waren bij de analyse van de antwoorden en neemt ook deel aan de herziening van ISO 14001.

Volgens de enquêteresultaten zijn de belangrijkste elementen die meer aandacht verdienen : het terugdringen en beheersen van vervuiling, strategieën voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en het verkleinen van de afvalberg. Verder moeten de milieuaspecten die te maken hebben met de levenscyclus van producten en diensten worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Zoals Susan Briggs, Convener van de groep verantwoordelijk voor de herziening van ISO 14001 uitlegt, is het uiterst belangrijk om de ISO 14001 zo toekomstgericht mogelijk te maken. Dit betekent dat bij de opvatting van de norm rekening wordt gehouden met toekomstige uitdagingen.

De volledige resultaten van de enquête en het begeleidende verslag is hier te vinden.