Normen: alles wat je erover wil weten!

dit is de taalnl

Normen: alles wat je erover wil weten!

Een norm is een afspraak over een product of dienst, proces of methode. Die afspraak wordt vastgelegd in een document en goedgekeurd door een erkende normalisatie-instelling. In België is dat het Bureau voor Normalisatie (NBN). Het NBN waakt er bovendien over dat iedereen kan deelnemen aan de normontwikkeling, en dat de partijen tot een consensus komen.
 

Nieuwe normen en herzieningen

Elk jaar komen er nieuwe normen bij. En omdat onze maatschappij, economie, materialen, technologieën en methodes evolueren, worden bestaande normen regelmatig herzien en geactualiseerd. Gemiddeld gebeurt dat elke vijf jaar.
 

Soorten normen

Ruwweg verdelen we normen in vier categorieën:

  • Managementnormen helpen organisaties bij het besturen van hun activiteiten. Meestal hebben ze betrekking op kwaliteit, milieu of duurzaamheid. Ook zijn er normen voor projectmanagement, outsourcing of facilitymanagement.
  • Productnormen gaan over producteigenschappen. Ze verwijzen naar kenmerken over kwaliteit en veiligheid of naar de interoperabiliteit met aanverwante producten.
  • Dienstennormen garanderen vaak een constante kwaliteit van dienstverlening. Ze verduidelijken de rechten en verantwoordelijkheden van de verstrekker én de gebruiker.
  • Procesnormen verwijzen naar productie en opslag, verpakking en testmethodes van producten.
     

Goed vakmanschap

De toepassing van normen is niet verplicht, tenzij de norm de basis is voor wettelijke vereisten. Zoals de CE-markering die aangeeft dat een product voldoet aan bepaalde minimumvereisten volgens de Europese regelgeving. Maar vaak is het een vrijwillige keuze van producenten, leveranciers en klanten. Pas jij normen toe? Dan levert dat je vaak veel voordelen op: normen staan voor goed vakmanschap in alle sectoren. En ze vergemakkelijken je export.

Normen: een meerwaarde voor je kmo

Katapulteer je kmo naar een hoger niveau. Vraag onze white paper aan: Normen als essentieel instrument voor jouw kmo.

Vul hier je gegevens in en ontvang de whitepaper meteen in je inbox.