Normen voor artificiële intelligentie: een blik achter de schermen van de subcommissie

dit is de taalnl

Normen voor artificiële intelligentie: een blik achter de schermen van de subcommissie

Artificiële intelligentie (AI) is een realiteit geworden: er zijn alsmaar meer AI-toepassingen die onze manier van leven, werken en zakendoen ingrijpend veranderen. Net omdat die veranderingen zo’n impact hebben op onze wereld zijn normen een must. Hoe komen die normen tot stand? Wie werkt ze uit en hoe kan je zelf meewerken?

“Normalisatie zal ervoor zorgen dat mensen het complexe begrip artificiële intelligentie beter begrijpen. Enkel als ze inzien hoe AI werkt, zullen ze de toepassingen volledig omarmen,” vertelde Wael William Diab in het eerste artikel uit onze AI-blogreeks. Diab is de voorzitter van de SC 42 technische subcommissie (ISO/IEC JTC 1/SC42) die ISO en de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) eind 2017 oprichtten om normen voor AI te ontwikkelen.

Volledige AI-ecosysteem onder de loep

Omdat AI zo’n breed domein is waar heel wat stakeholders en processen bij komen kijken, werken Diab en zijn collega’s heel nauw samen met ISO-werk- en studiegroepen en met betrokkenen uit de meest diverse domeinen. “Wat de commissie uniek maakt, is dat we het volledige AI-ecosysteem bekijken: van technologie, maatschappelijke en ethische implicaties tot en met mogelijke applicaties”, legt hij uit.

Vier werkgroepen

Om het overzicht te behouden en gericht te werken, heeft de SC 42-normalisatiecommissie vier verschillende werkgroepen in het leven geroepen, elk met hun eigen takenpakket:

  • Foundational standards

Deze groep werkt aan de basis van AI-normalisatie: terminologie, taxonomie en definities. Zodat iedereen die bij AI betrokken is – van technici en beleidsvoerders tot juridische afdelingen – dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt.

  • Computational methods and techniques

Deze studiegroep gaat dieper in op de technologie (machine learning, deep learning, neurale netwerken, enz.) die AI-systemen gebruiken om hun kenmerken te achterhalen. Ze bestuderen ook de architectuur en kenmerken van gespecialiseerde AI-systemen. Na afloop van het onderzoek zal de groep alle resultaten in kaart brengen en aangeven waar normalisatie vereist is.

  • Trustworthiness

Omdat er nogal wat twijfels zijn rond de betrouwbaarheid van AI, zoomt een derde werkgroep specifiek in op de privacy, veiligheid, betrouwbaarheid, accuraatheid en transparantie van AI-systemen. Verwacht wordt dat deze groep veel aanbevelingen zal uitwerken voor normalisatie.

  • Use cases and applications

Een vierde groep lijst alle bestaande AI-applicaties op om zo een framework voor classificatie uit te werken. Als het framework er is, zullen er use cases en best practices verzameld worden voor elke groep toepassingen.

Ethische kwesties en big data

Daarnaast werkt de SC 42-subcommissie ook rond de maatschappelijke en ethische kwesties van AI. Ze buigen zich over vragen als: “Welke impact zal AI hebben op de arbeidsmarkt? Hoe neutraal zijn intelligente systemen? Kunnen we AI-systemen trainen en hoe zorgen we ervoor dat ze de mensen niet te slim af zijn?”

Last but not least behoort sinds kort ook big data tot de verantwoordelijkheden van Diab en zijn team: omdat AI onlosmakelijk is verbonden met data – zonder kwaliteitsvolle data kan een AI-oplossing niet tot resultaten komen – hevelde ISO de bestaande werkgroep rond big data (JTC 1/WG9) over naar de SC 42-subcommissie. Binnenkort beslist de commissie hoe ze het aspect ‘big data’ zullen aanpakken.

Normen voor succes

Het lijstje met verantwoordelijkheden van de subcommissie zal in de toekomst ongetwijfeld nog worden aangevuld. “Artificiële intelligentie evolueert zo snel dat ook het werkprogramma van de SC 42-subcommissie zal moeten mee-evolueren”, aldus commissievoorzitter Diab. “Mijn verwachtingen zijn alleszins hoog gespannen. Artificiële intelligentie zal een nooit geziene impact hebben op onze toekomst. Dankzij normen kunnen we het succes van AI in de hand werken.”

Nog eens opfrissen wat AI precies is en waarom normen zo belangrijk zijn? Lees onze blog Hoe normen het succes van artificiële intelligentie in de hand werken.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van normalisatie in AI, hou dan zeker onze nieuwsberichten in het oog of neem contact met ons op. En vergeet je niet te registreren voor onze nieuwsbrief.