Normen zijn bepalende factor in Europees herstelplan ‘Next Generation EU’

dit is de taalnl

Normen zijn bepalende factor in Europees herstelplan ‘Next Generation EU’

Digitaal, groen en veerkrachtig: zo moet Europa er morgen uitzien volgens de Europese Commissie. Het herstelplan ‘Next Generation EU’ dat op 27 mei 2020 werd gepresenteerd wil daarom de lidstaten ondersteunen voor een totaalbedrag van 750 miljard euro. De Europese normalisatie-instellingen CEN en CENELEC lieten meteen weten dat Europese normen die missie perfect ondersteunen.

 

De COVID-19-pandemie heeft diepe sporen nagelaten. Niet alleen op menselijk maar ook op economisch vlak. Zo zou de Europese economie dit jaar terugvallen met maar liefst 7,5% – cijfers die doen denken aan de financiële crisis van 2008. Om de schade te beperken, zet de Europese Commissie alle zeilen bij.

Alle neuzen in dezelfde richting

Het historische herstelplan wil vooral de eengemaakte markt versterken in een periode waarin versnippering plots een reële uitkomst lijkt. Die doelstelling stemt goed overeen met de meerwaarde van Europese normen, klinkt het bij CEN en CENELEC. Normen zorgen er immers mee voor dat handelsbarrières verdwijnen en dat bedrijven kwaliteitsvolle, veilige en duurzame producten en diensten kunnen aanbieden over de grenzen heen. En dat in alle sectoren, van infrastructuur tot IT. Kortom: Europese normen leggen de lat hoger, waardoor de eengemaakte markt aan kracht wint.

 

Digitaal, groen en veerkrachtig

De lockdown toonde nogmaals aan dat digitalisatie de toekomst is. CEN en CENELEC zetten daarom hun schouders onder nieuwe technologieën, zoals IoT, blockchain en 5G, door te focussen op de ontwikkeling van relevante normen. Ook cybersecurity komt hierbij uitgebreid aan bod.

 

Daarnaast krijgt duurzaamheid meer aandacht, met de Europese Green Deal in het achterhoofd. Bij de ontwikkeling van Europese normen zullen milieuafwegingen meer aan bod komen. Tot slot gaat Europa de nadruk leggen op veerkracht in een globale context. De akkoorden tussen CEN-CENELEC en internationale normalisatie-instellingen ISO en IEC ondersteunen die doelstelling.

 

NBN timmert mee aan de weg

In afwachting van een meer gedetailleerd antwoord van CEN en CENELEC op het herstelplan van de Europese Commissie, heeft het NBN al proactief stappen ondernomen om normgebruik te promoten bij de heropstart. Zo faciliteerden we de ontwikkeling van een officieel referentiedocument voor het produceren en kopen van mondmaskers voor dagelijks gebruik. Daarnaast stellen we ook normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis ter beschikking voor Belgische organisaties. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn beademingstoestellen, mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond nieuwe normen, events, opleidingen en nog veel meer?