Op naar een beter klimaat!

Koud is het niet, deze laatste dagen. In alle media horen we dat de gemiddelde temperatuur dit jaar opvallend hoger is. De winter heeft ons nog lang niet doen bevriezen. Of toch maar een heel klein beetje. Heeft het te maken met de opwarming van de aarde? Grote kans van wel.

Opwarming van de aarde: hoezo?

De opwarming van de aarde is een onomkeerbaar iets en het belangt ons allemaal aan. Smeltende ijskappen, opwarmende oceanen, intense hitte… maar ook toenemende natuurrampen zoals bosbranden, tropische stormen, of overstromingen zorgen voor talloze milieu- en leefproblemen. De grote vraag is: hoe komt dat toch? En wat kunnen we eraan doen?

De Intergovernemental Panel of Climate Change (IPCC) wijst de mens aan als boosdoener voor deze tendens. Wij allemaal, dus. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld het gebruik van een auto) is een probleem. Maar ook door de aanmaak van broeikasgassen zoals CO2, methaan of lachgas. De klok tikt vijf voor twaalf. Er is nog nooit zo veel nood geweest aan oplossingen… waaronder normen.

Meer normen voor minder uitstoot

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) stelt een hele reeks normen voor als kader om de milieu-impact van organisaties te verminderen.

  • ISO 14064-2 – Quantification and reporting of GHG emissions and removals at the project level
  • ISO 14065 – Requirements for GHG validation/verification bodies for use in accreditation
  • ISO/TR 14069 – Guidance for the application of ISO 14064-1
  • ISO 14064-1 – Quantification and reporting of GHG emissions and removals at the organisational level
  • ISO 14066 – Competence requirements for GHG validation/verification teams
  • ISO 14064-3 – Validation and verification of GHG assertions

Zo kunnen de uitstoot van broeikasgassen beter gemeten, gerapporteerd en gecontroleerd worden. Daarnaast is ook de ISO 14080 – Guidance for methodologies on climate actions in de maak. Die zal - naast bestaande - vooral nieuwe methoden aanbieden om de opwarming van de aarde te verminderen.

Niet meer dan 2°C, alsjeblieft!

Gelukkig zijn politici wereldwijd ook in actie geschoten. In december 2015 werd de Annual Conference of Parties gehouden. Daar heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) een wereldwijd akkoord bereikt om de maximale opwarming onder de 2°C te houden. En dat tot zeker het einde van deze eeuw. Boven de 2% zou namelijk tot grote milieucatastrofes kunnen leiden. En nu hopen dat het werkt!

Meer weten?

Download hier de ISO-brochure over klimaatverandering. In deze brochure leest u alles over de normen die de milieu-impact van je organisatie kunnen doen verminderen.