Opmars biostimulanten en meststoffen vraagt om normalisatie

dit is de taalnl

Opmars biostimulanten en meststoffen vraagt om normalisatie

De landbouw evolueert razendsnel. De vraag van de klant naar duurzamere processen en producten neemt toe en de sector ontwikkelt voortdurend innovatieve technologieën. Daardoor wint het gebruik van biostimulanten en (kalk)meststoffen aan populariteit. “De Europese Commissie heeft daarom een normalisatieproces in gang gezet om een duidelijk kader te bieden aan alle organisaties die betrokken zijn bij dit nieuwe werkveld”, zegt Beata Cebere, Regulatory Affairs Manager bij het Amerikaanse/Noorse biotechbedrijf Agrinos.

Beata Cebere is een actief lid van de werkgroepen ‘CEN/TC 455 – Biostimulanten voor Planten’ en ‘CEN/TC 260 Meststoffen’ van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie). Zij ervaart bijgevolg rechtstreeks de behoefte aan geharmoniseerde normen. “Er staat veel op het spel”, zegt Beata Cebere. “Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat agronomische producten, zoals biostimulanten, veilig zijn. Als deze producten dan goed worden gebruikt, kunnen ze een doorbraak betekenen voor de landbouwefficiëntie en circulaire economie. Het spreekt dan ook voor zich dat we nieuwe experten uitnodigen om hun inzichten te komen delen in de nationale normcommissies die het normalisatieproces zullen beïnvloeden.”

 

Nieuwe normen brengen de bal aan het rollen

Wat was de aanleiding voor het normalisatieproces?

Beata Cebere: “Het gebruik van biostimulanten blijft niet langer beperkt tot organische productie en hoogwaardige gewassen. Ook conventionele producenten zijn op de kar gesprongen naar aanleiding van de economische en duurzaamheidseisen. Daardoor worden biostimulanten in steeds meer landen gebruikt, zowel in Europa als in de rest van de wereld. En dat bleef niet onopgemerkt bij de Europese instellingen. Na drie jaar onderhandelen publiceerden ze op 5 juni 2019 nieuwe richtlijnen hieromtrent. De EU werd zo het eerste bestuursorgaan ter wereld dat biostimulanten erkent als een aparte categorie van landbouwproductiemiddelen. Dat is een belangrijke stap in de richting van duurzamere landbouw. Het enige probleem is dat we geen normen hebben voor deze categorie, of tenminste nog niet.”

 

Baanbrekend werk

Wat wil je bereiken met het normalisatieproces?

Beata Cebere: “Met CEN/TC 455 willen we meer dan 30 normen ontwikkelen die onderwerpen omvatten als bemonsteringsprocedures, etikettering, benaming, veiligheidseisen en methoden om productclaims voor biostimulanten te controleren. De inhoud van deze normen zal zeer belangrijk zijn voor het vrije verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt en de verbetering van de landbouw in het algemeen. Bovendien zal het de kringloopeconomie een boost geven. De veerkracht van het systeem vergroten en grondstoffen hergebruiken die nu worden weggegooid zijn twee van de grondbeginselen van het Europese kringloopeconomiebeleid. De uiteenlopende nationale regels en normen maken het echter moeilijk voor producenten van biologische meststoffen om ze op de interne EU-markt te verkopen en gebruiken. Maar dat gaat binnenkort veranderen.”

Wanneer verwacht je dat deze Europese normen gepubliceerd zullen worden?

Beata Cebere: “Het verzoek tot normalisatie is ingediend. Als dit goedgekeurd wordt, zal het ongeveer 36 maanden duren om de normen verder uit te werken. Eerst als Technische Specificatie – waarvan de publicatie wordt verwacht op 1 januari 2022 – en later als Norm – waarvan de publicatie wordt verwacht op 1 januari 2024. Daarna zullen alle deelnemende landen de normen moeten overnemen: de EU-landen, de vier leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.”

Ziet het project voor meststoffen er dan ongeveer hetzelfde uit?

Beata Cebere: “Inderdaad. Sommige normen zullen zelfs identiek zijn aan die voor biostimulanten, zoals veiligheidseisen voor zware metalen en ziekteverwekkers. Daarom zullen de twee normcommissies nauw samenwerken. De International Organization for Standardization (ISO) is ook actief betrokken bij beide ontwikkelingsprocessen. De kans is namelijk groot dat deze nieuwe Europese normen de basis zullen vormen voor toekomstige ISO-normen.”
 

De nieuwe Europese normen voor biostimulanten en meststoffen voor planten kunnen invloed hebben op toekomstige ISO-normen.

 

Beata Cebere

Iedereen wint

Wie heeft er baat bij deze geharmoniseerde Europese normen?

Beata Cebere: “We onderscheiden vier groepen. Eerst en vooral de consumenten, van landbouwers tot eindgebruikers. Landbouwers zullen bijvoorbeeld meer rendement halen uit investeringen in meststoffen en biostimulanten en tegelijk het verlies van nutriënten beperken. Anderzijds krijgen eindgebruikers meer garanties dat de landbouwactiviteiten een minimale impact op het milieu hebben. De sector zelf heeft ook baat bij geharmoniseerde normen. Organisaties zullen kunnen nagaan of aan de eigen en uiteenlopende wettelijke vereisten in andere landen wordt voldaan. Dat is een van de redenen waarom de European Biostimulant Industry Council (EBIC) actief is in de normcommissie ‘CEN/TC 455 - Biostimulanten voor planten’. De overheids- en private audit- en controleorganen vormen de derde groep die de vruchten zullen plukken van onze inspanningen. Zij zullen hierdoor een duidelijk kader krijgen. En ten slotte zal ook het beleid van de Europese Commissie inzake de interne markt en het ondernemerschap meer vertrouwen krijgen.”

 

Samen sterk

Welk type experten zoeken jullie voor de normalisatiewerkgroepen?

Beata Cebere: “Alle experten zijn welkom. We verrichten namelijk echt pionierswerk in dit domein en heel wat partijen krijgen ermee te maken. Op die manier proberen we voor een evenwicht te zorgen tussen alle belanghebbenden. De nationale CEN-leden, zoals de NBN voor België, zijn bevoegd om afgevaardigden te benoemen voor de technische commissies en experten voor de werkgroepen van het CEN. Enkelen van hen zullen ook nationale normcommissies organiseren waaraan alle stakeholders kunnen deelnemen. De leden van deze nationale normcommissies zullen werkdocumenten ontvangen en kunnen ook stemmen over eventuele onderzoeken”.

Waarom moeten deskundigen deelnemen?

Beata Cebere: “Ze kunnen hun mening geven over de beste praktijken die de toekomst van biostimulanten en meststoffen bepalen, en zo de belangen van hun organisaties verdedigen. Maar voor mij is het grootste voordeel van mijn deelname aan deze normcommissies de kennis en knowhow die we verzamelen. Dankzij de interactie met andere experts leer ik zelf ook nog bij. Publieke, private, academische en niet-gouvernementele organisaties hebben allemaal verschillende inzichten en achtergronden, maar door de krachten te bundelen kunnen we een verschil maken waar iedereen baat bij heeft.”

Beata Cebere is Regulatory Affairs Manager bij het Amerikaanse/Noorse biotechbedrijf Agrinos en werkt vanuit België. Ze heeft ervaring met de biotechindustrie en beschikt over sterke professionele vaardigheden op het gebied van Chemie, ISO 14001, Naleving van Milieuvoorschriften, Chemische Technologie en Milieu, Gezondheid en Veiligheid (EHS).

Help ons de toekomst van de Europese landbouw vorm te geven

en word lid van onze Belgische normcommissies voor biostimulanten en meststoffen voor planten.

 

Meer info over deelnemen aan normcommissies?

Mail naar standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.
 

Mail ons