“Pak de klimaatverandering nu aan met deze ISO-normen”

dit is de taalnl

“Pak de klimaatverandering nu aan met deze ISO-normen”

Extreme weersomstandigheden teisteren de hele wereld. Ons land kende zware regenval en overstromingen, terwijl Zuid-Europese landen gebukt gingen onder extreme hitte en bosbranden. De klimaatverandering is een feit. Er zijn dringend inspanningen nodig. Daarom is het tijd voor actie. En wel nu.

ISO, de internationale Organisatie voor Standaardisatie, maakte van klimaat- en milieubescherming haar focuspunt. De voorbije jaren werkte ISO samen met wereldwijde experten aan verschillende internationale normen die als kader dienen voor bedrijven en instellingen die hun klimaatdoelstellingen willen behalen.
 

ISO 14080: jouw leidraad voor klimaatacties

De klimaatverandering is al vele decennia een veelbesproken thema. Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Doelstelling: de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Om het beheer van broeikasgassen in kaart te brengen werd ISO 14080 Beheer van broeikasgassen en aanverwante activiteiten - Kader en principes voor methodologieën voor klimaatacties (ISO 14080: 2018) uitgewerkt. Deze norm biedt concrete richtlijnen voor klimaatacties om de klimaatverandering aan te pakken.

Ga aan de slag met ISO 14080

ISO 14080 voor een optimaal beheer van broeikasgassen.

 

Wil je je graag verder verdiepen in de normen over broeikasgassen? Dan vind je hier alvast een helder overzicht.
 

Aanpassing aan de klimaatverandering

Naast een optimaal beheer van broeikasgassen, is het belangrijk om je organisatie ook te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met de normen NBN EN ISO 14090:2019 Aanpassing aan klimaatverandering - Principes, vereisten en richtlijnen (ISO 14090: 2019) en NBN EN ISO 14091:2021 Aanpassing aan klimaatverandering - Richtlijnen voor kwetsbaarheid, impact en risicobeoordeling (ISO 14091: 2021) bescherm je je onderneming tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Ga aan de slag met ISO 14090

Ontdek de principes, vereisten en richtlijnen.

 

Maak gebruik van ISO 14091

Richtlijnen voor kwetsbaarheid, impact en risicobeoordeling.

 

Milieumanagement

Wil je nog een stapje verder gaan en ook de milieuprestaties van je organisatie verbeteren? Of milieuvriendelijke alternatieven implementeren om je marktpositie te versterken? Start dan met NBN EN ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2015) en NBN EN ISO 14004:2016 Milieubeheersystemen - Algemene richtlijnen voor implementatie (ISO 14004: 2016).

Milieumanagement

Ontdek hoe je van start gaat met milieumanagement.