SDG 3: welke normen focussen op goede gezondheid en welzijn?

dit is de taalnl

SDG 3: welke normen focussen op goede gezondheid en welzijn?

Volgens de meest recente Euro Health Consumer Index moet België maar 4 Europese landen laten voorgaan als het gaat over toegankelijke, kwalitatieve gezondheidzorg. Om een plaats in de top 3 te veroveren, moeten we nog meer focussen op het gebruik van relevante normen. Maar een gezonde en veilige samenleving begint bij elk bedrijf, ongeacht de sector. Deze ISO-normen geven alvast de juiste richting aan.

Internationale normen waken over de kwaliteit van de gezondsheidszorg en daardoor over de gezondheid van patiënten. Zo kunnen overheden ze gebruiken als technische basis voor relevante wetgeving. Zorgorganisaties zetten ISO-normen dan weer in om de veiligheid van medische praktijken en toestellen te garanderen. Denk maar aan sterilisatiemethodes, chirurgische implantaten of zelfs patiëntengegevens. Om de cirkel rond te maken lanceert ISO binnenkort ook een norm rond patiëntgerichte zorg. Maar Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 omvat veel meer dan enkel een kwalitatieve gezondheidszorg.

SDG 3 begint op jouw werkvloer

‘Een goede gezondheid verzekeren en welzijn stimuleren voor iedereen, ongeacht leeftijd’, de tagline van SDG 3, biedt mogelijkheden voor élke organisatie. De gezondheid van je medewerkers ligt immers deels in jouw handen. Wil je een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor je medewerkers, dan bieden ISO-normen je een kader om meteen aan de slag te gaan.

ISO-normen geven overheden en bedrijven de nodige slagkracht voor SDG 3

Gezondheid en veiligheid zijn bij uitstek twee thema’s die vaak terugkomen in de bijna 23.000 ISO-normen. Wie werk wil maken van SDG 3 heeft dan ook keuze in overvloed. Deze 3 normen verdienen echter een speciale vermelding:

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

Deze recent geüpdatete managementnorm ondersteunt je om een veilige werkomgeving te creëren. Het resultaat: minder werkongevallen, grotere medewerkerstevredenheid en een continue evaluatie van je welzijnsbeleid.

Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes

Alle actoren uit de sector rond medische hulpmiddelen krijgen met deze norm een internationaal kader voor kwalitatieve processen: design, productie, installatie, gerelateerde diensten enz.

Guidance on social responsibility (Richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties)

ISO 26000 helpt je om acties te ondernemen die een balans zoeken tussen je economische, ecologische en sociale impact. Verschillende van de 7 kernthema’s draaien daarbij (deels) rond gezondheid en welzijn.

Een duwtje in de rug nodig? Het NBN zet je op weg

Begin vandaag al met het toepassen van normen om de gezondheid en het welzijn van je medewerkers, klanten en andere stakeholders te verzekeren. Niet enkel omdat SDG 3 dat vereist, maar ook omdat je zo bouwt aan een ijzersterke reputatie.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via onze e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.