SDG 8: met ISO-normen naar waardig werk en duurzame economische groei

dit is de taalnl

SDG 8: met ISO-normen naar waardig werk en duurzame economische groei

Elke dag laten wereldwijd ongeveer 7700 mensen het leven door slechte werkomstandigheden. Dat kan en moet beter volgens de Verenigde Naties. Om het tij te helpen keren, riepen de VN de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 in het leven. Bedrijven en organisaties kunnen hier actief op werken en zo mee hun schouders onder deze doelstelling zetten.

Als een van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) staat SDG 8 voor waardig werk en duurzame economische groei. Hoewel ons land goed scoort op het vlak van arbeidsomstandigheden en werkloosheid, blijven sommige sociale groepen nog te vaak in de kou staan. Om daar verbetering in te brengen, spelen normen een cruciale rol.

Duurzame economische groei dankzij ISO-normen

Een duurzame organisatie legt de nadruk op waardig werk en economische groei. ISO-normen bieden je een kader om deze doelstellingen concreet te maken. Op de webpagina over SDG 8 vind je een compleet overzicht van de meest relevante normen.

Deze 3 bieden je alvast een eerste inzicht in de mogelijkheden:

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Gezondheid- en veiligheidsmanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

Deze norm helpt je de gezondheid, veiligheid en het welzijn van je medewerkers te bewaken.

Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

Respect voor het milieu is een belangrijk aspect van duurzame economische groei. Met deze internationale norm zet je systematisch je milieuverantwoordelijkheden op de agenda.

Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use

Omkoping is een barrière voor economische groei. ISO 37001 biedt een praktische houvast om een anti-omkopingsklimaat in een organisatie op te zetten.

Zo maak je werk van waardig werk en economische groei

Waardige werkomstandigheden en een duurzaam groeibeleid zijn hoekstenen voor elke organisatie: van publieke en private instellingen over non-profitorganisaties tot academische centra. Dat vertaalt zich in tevreden stakeholders, efficiëntere processen en dus lagere kosten. Wacht daarom niet langer om met jouw organisatie het voortouw te nemen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN of via de e-shop.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

 

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.