SDG 9: normen voor industrialisering, infrastructuur en innovatie

dit is de taalnl

SDG 9: normen voor industrialisering, infrastructuur en innovatie

De VN mikken met Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 9 (of SDG 9) op een innovatieve samenleving waarin infrastructuur en industrialisering een voorname plaats krijgen. Ook in ons land kunnen we hierin nog stappen zetten. Zo scoren we vandaag onder de innovatietarget en hebben veel gebouwen en infrastructuurwerken een facelift nodig. Om als bedrijf of organisatie zelf het voortouw te nemen, kan je deze normen als kader gebruiken.

België besteedt bijna 2,5% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is meer dan het Europese gemiddelde van 2%, maar minder dan de doelstelling van 3% voor 2020. Daarnaast zijn nieuwe investeringen nodig om onze infrastructuur te beschermen tegen milieu- en natuurrampen, om duurzamer te bouwen en veiligere werkomgevingen te creëren. Door SDG 9 te onderschrijven, bereid je je optimaal voor op een onzekere toekomst.

ISO-normen voor innovatie, duurzame industrialisering en een toekomstgerichte infrastructuur

Net als voor de andere 16 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bieden ISO-normen een handige houvast om ambities te vertalen naar concrete projecten en strategieën. Op onze webpagina voor SDG 9 gaan we dieper in op de veelheid aan normen die daarbij kunnen helpen. Deze ISO-normen haalden alvast de selectie:

Compliance management is vandaag een van de belangrijkste pijlers voor goed bestuur. Zo zorg je ervoor dat je organisatie alle nieuwste regelgevingen nauwgezet opvolgt.

Hoe beter je risico’s beheert, hoe beter je organisatie presteert. En dat is net wat ISO 31000 doet: richtlijnen geven om bedreigingen in te perken én kansen te verzilveren.

Meer dan 50 experten uit 47 landen ontwikkelden de voorbije jaren een universele taal en benchmarks waarmee organisaties hun innovatie-activiteiten kunnen beheren. Het resultaat? ISO 56002.

Met het NBN naar meer innovatie, industrialisering en een sterke infrastructuur

Als hét kenniscentrum voor normalisatie in België ondersteunt het NBN organisaties bij hun inspanningen om SDG 9 in de praktijk om te zetten. Zo slaan we de handen in elkaar om je organisatie nog innovatiever te maken en je infrastructuur volledig op punt te stellen.

Een of meerdere normen aankopen?

Dat kan via onze e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Zelf mee normen ontwikkelen?

Neem deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.