Stapsgewijs naar een beter energiebeheer

dit is de taalnl

Stapsgewijs naar een beter energiebeheer

Een energiemanagementsysteem invoeren is de ideale manier om je organisatie zuiniger met energie te laten om springen. De voordelen zijn legio: je energie-efficiëntie verbetert voortdurend, je bespaart heel wat geld én de uitstoot van broeikasgassen daalt.

Toch hebben kleinere bedrijven vaak niet de middelen om zo’n energiebeheersysteem in één keer op te zetten. Daarom is er ISO 50005: energiemanagementsystemen – richtlijnen voor een gefaseerde implementatie.
 

Wat is ISO 50005?

ISO 50005 geeft richtlijnen om een energiemanagementsysteem stapsgewijs te implementeren. Ideaal voor kmo’s die vaak niet over genoeg middelen beschikken om in één keer zo’n systeem op te zetten. Maar ook grote bedrijven hebben baat bij een energiemanagementsysteem.

ISO 50005 bestaat uit vier niveaus. Niveau 1 biedt de basis voor mensen met weinig ervaring op het gebied van energiebeheer. Geleidelijk aan wordt opgebouwd naar het niveau van ISO 50001, de norm voor energiemanagementsystemen.

 

Stap voor stap energie besparen: wat zijn de voordelen?

Een energiebeheersysteem op poten zetten, kan perfect in het tempo van je onderneming gebeuren. Elke genomen actie brengt op zich al positieve veranderingen teweeg.

Dankzij de gefaseerde aanpak kunnen bedrijven gemakkelijker de juiste middelen en prioriteitsniveaus toekennen op basis van hun behoeften en capaciteiten. ISO 50005 helpt kleine bedrijven om uit elke fase de meeste voordelen te halen. Zo kunnen ze vanaf de allereerste stap al profiteren van de norm.

Een energiebeheersysteem is ontworpen om de energieprestaties van een onderneming te verbeteren. Maar omdat het een enorme taak is, kan het ontmoedigen of onbetaalbaar lijken. Vooral voor kleine bedrijven.

Door een gefaseerde aanpak te volgen, kunnen organisaties klein beginnen en geleidelijk opbouwen. Zo kan je quick wins genereren om het personeel te motiveren. Of je activiteiten prioriteren zodat ze op elkaar voortbouwen of elkaar het beste aanvullen.

Energiemanagement: een verademing voor onze planeet

Ons energieverbruik blijft stijgen, terwijl de mondiale energieproductie verantwoordelijk is voor 60 procent van de broeikasgasemissies.

Energiemanagement is dan ook essentieel voor het milieu. Het vermindert de uitstoot van broeikasgassen en het verzekert een duurzame toekomst voor onze planeet.

Met ISO 50005 aan de slag?

Wil je als organisatie stap voor stap een energiemanagementsysteem op poten zetten? ISO 50005 wijst je de weg.

Alle energiemanagementnormen op een rij

Op zoek naar normen die je helpen met de implementatie van een energiemanagementsysteem? Wij zetten ze op een rij.