Stippel een optimaal kwaliteitsplan uit met de herziene ISO 10005-norm

dit is de taalnl

Stippel een optimaal kwaliteitsplan uit met de herziene ISO 10005-norm

Ideeën in acties omzetten, staat of valt met een goed plan. Nieuwe producten, diensten of projecten kan je immers alleen maar in de praktijk uitrollen door verschillende processen en taken zo logisch mogelijk na elkaar in te plannen en volgens eenduidige vereisten uit te voeren. Een kwaliteitsplan helpt je organisatie om dat efficiënt aan te pakken. ISO 10005, die recentelijk werd herzien, biedt je een praktisch kader om zo’n plan uit te stippelen.

Diensten, producten en processen valideren

Een kwaliteitsplan stippelt de verschillende acties en stappen uit die erover waken dat bepaalde diensten of producten aan de juiste vereisten voldoen. Daarnaast beschrijft zo’n plan ook de mogelijke impact van die acties op andere processen en activiteiten binnen je organisatie.
 
Dat alles maakt van kwaliteitsplannen een nuttige tool om de haalbaarheid van nieuwe projecten in te schatten en te valideren voor je eraan begint, maar ook om de vereisten voor nieuwe producten, diensten of processen helder te communiceren naar alle stakeholders. De norm ISO 10005, Quality management – Guidelines for quality plans werd onlangs herzien en biedt je zo up-to-date richtlijnen om zelf zo’n kwaliteitsplan op te zetten en toe te passen.

Complementair met ISO 9001

Roy Ackema, lid van de werkgroep die verantwoordelijk was voor de herziening van ISO 10005: “Om de vruchten van ISO 10005 te plukken, hoef je niet per se ook te werken met ISO 9001, de bekende ISO-norm voor kwaliteitsmanagement. Maar de twee normen zijn wel grotendeels op dezelfde concepten en principes gebaseerd. Daardoor vullen ze elkaar perfect aan, zodat je als bedrijf of organisatie op een uiterst kwaliteitsvolle manier aan de slag kan met nieuwe ideeën.”

Zelf ISO 10005 in de praktijk zetten?

Wil je graag een kwaliteitsplan opstellen volgens de nieuwe versie van ISO 10005? In de ISO e-shop krijg je makkelijk toegang tot deze norm. Contacteer ons voor meer details en verdere inzichten omtrent ISO 10005, kwaliteitsplannen en managementnormen zoals ISO 9001. Of registreer je voor de Quality Master Class 'Latest trends in quality performance management!'.