Sustainable finance: deel je expertise voor de nieuwe ISO-norm

dit is de taalnl

Sustainable finance: deel je expertise voor de nieuwe ISO-norm

Organisaties die hun investeringsbeleid willen aanvullen met criteria rond milieu, sociale impact en goed bestuur zien door de bomen het bos niet meer. Een lappendeken aan labels, certificaten, mogelijke initiatieven en methodes bemoeilijkt de vaak brandende ambitie om duurzamer te investeren. Daar komt binnenkort verandering in. De International Organization for Standardization (ISO) werkt aan een internationale norm voor sustainable finance. En jij kan mee de inhoud bepalen.

Een blik op het dagelijkse nieuws en je weet meteen dat duurzaamheid hét gespreksonderwerp voor 2020 wordt. De Verenigde Naties nemen het voortouw met projecten zoals het klimaatakkoord van Parijs en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s), maar ook op regionaal en lokaal vlak leeft het thema. De algemene consensus is echter: om te bouwen aan een duurzamere wereld, moeten we duurzaam investeren. Hoe dat precies moet is minder duidelijk, maar normen kunnen hier een belangrijke rol spelen.

 

Febelfin geeft het goede voorbeeld

Consumenten kiezen bewuster dan ooit. Dat geldt voor wat er op hun bord ligt, hoe ze reizen en ook voor hun geld. Niemand wil vandaag beleggen of investeren in activiteiten die schadelijk zijn voor mens, milieu of maatschappij. Daarom ontwikkelde Febelfin, de Belgische sectorfederatie voor financiële organisaties, in 2019 een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten, zoals beleggingsfondsen. Alle producten die aan de norm voldoen kunnen bovendien een kwaliteitslabel halen. Met dit initiatief loopt ons land voor op een internationale ISO-norm.

 

Internationale knoop ontwarren

Financiële organisaties zijn bij uitstek internationaal actief, maar sustainable finance krijgt overal een andere invulling. De meningen over wat nu geschikte investeringscriteria zijn rond milieu, sociale impact en goed bestuur, verschillen van land tot land. Zelfs op nationaal vlak is er doorgaans weinig eensgezindheid. De internationale werkgroep ISO/TC 322 ontwikkelt daarom aan een nieuwe norm: ‘Framework for sustainable finance: principles and guidance’. Die moet de violen gelijk stemmen bij alle belanghebbenden: investeerders, banken, verzekeraars, overheden, regelgevers, ngo’s, consultants en andere financiële dienstverleners.

Wat zal de norm voor sustainable finance inhouden?

  • Basisprincipes, termen en definities
  • Begeleiding voor specifieke business cases
  • Geteste en herkenbare best practices
  • Richtlijnen voor beslissingen en risico-evaluaties
  • Een kader om de voordelen van ‘groene’ investeringen te meten
  • Advies voor externe communicatie

Meewerken aan de eerste ISO-norm voor sustainable finance?

Neem contact op met Wannes Vancayseele via standard.development@nbn.be voor deelname aan de Belgische normcommissie.

Een greep uit de voordelen:

  • Je organisatie bepaalt mee de inhoud van de norm.
  • Je komt in contact met andere experten rond sustainable finance
  • Je bent als eerste op de hoogte van nieuwe internationale ontwikkelingen.