Uit het goede hout gesneden? Een nieuwe ISO-norm over duurzaamheid en traceerbaarheid van hout

dit is de taalnl

Uit het goede hout gesneden? Een nieuwe ISO-norm over duurzaamheid en traceerbaarheid van hout

Hout is wereldwijd één van de meest waardevolle hulpbronnen. Vandaag willen steeds meer consumenten weten of het hout dat verwerkt is in hun producten, afkomstig is van goed beheerde bossen. Nu de ontwikkeling van een nieuwe norm van de International Organization for Standardization (ISO) een nieuwe cruciale fase heeft bereikt, wordt het binnenkort eenvoudiger om de oorsprong van hout te traceren.

Illegale houtkap en ontbossing hebben dramatische effecten op onze planeet. Ze vernietigen ecosystemen, doen de broeikasgasemissies stijgen en veroorzaken de gedwongen verplaatsing van hele gemeenschappen. Naarmate het bewustzijn hiervan bij consumenten groeit, neemt ook de vraag toe naar betrouwbare bewijzen dat houtproducten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.

Door het vaststellen van één enkele ISO-norm zullen de producenten hun traceerbaarheidssystemen op efficiënte en transparante wijze kunnen beheren en consumenten geloofwaardige en betrouwbare informatie verschaffen over de maatschappelijke en milieu-integriteit van de houtproducten die zij op de markt brengen.

Het ontwerp van de toekomstige norm ISO 38001 heeft het einde van de eerste consultatiefase bereikt. Leden van de ISO die bij de ontwikkeling ervan betrokken waren, kregen daarbij vier maanden de tijd om een nationaal standpunt over het ontwerp in te nemen en commentaar te leveren.

De norm ISO 38001 wordt ontwikkeld door het ISO Project Committee ISO/PC 287, Chain of custody of wood and wood-based products, waarvan het secretariaat gezamenlijk wordt verzorgd door ABNT, ISO-lid voor Brazilië, en het DIN, ISO-lid voor Duitsland.

ISO 38001 zal niet alleen helpen aantonen dat de grondstof voor een houtproduct afkomstig is van goed beheerde bossen, maar ook dat het eindproduct traceerbaar is over de verschillende productiefases tot en met het eindproduct. Zo wil men het gebruik van traceerbaar hout bevorderen en voorkomen dat hout afkomstig van illegale houtkap in de toeleveringsketen terechtkomt.

De publicatie van de definitieve norm ISO 38001, Chain of custody of wood and wood-based products, wordt ten laatste verwacht in mei 2017.