Veilig met vuurwerk

dit is de taalnl

Veilig met vuurwerk

Elk jaar gebeuren er ongevallen door het onvoorzichtige gebruik van vuurwerk. In deze eindejaarsperiode is het nuttig daar meer aandacht aan te besteden.

Enkel CE goedgekeurd vuurwerk mag op de Europese markt worden gebracht. Deze CE markering verwijst naar de Europese ‘Pyrorichtlijn’ 2007/23/EG en de Europese normenreeks NBN EN 15947. Deze bevat specificaties in verband met de categorieën en types van vuurwerk, eisen in verband met etikettering, enz. Hoewel deze normen hoofdzakelijk bestemd zijn voor producenten en verkopers van vuurwerk, zijn ze tegelijk gericht op een betere veiligheid voor de consument. Eén voorbeeld daarvan is het aangeven van de afstand die toeschouwers moeten houden ten opzichte van het vuurwerk.

Op Belgisch vlak is regelgeving van toepassing die de verkoop van bepaalde types vuurwerk aan particulieren verbiedt en een minimumleeftijd vaststelt voor de aankoop van vuurwerk. De FOD Economie heeft een praktische veiligheidsbrochure rond feestvuurwerk uitgebracht met richtlijnen voor onder meer het grote publiek en kleinhandelaren.

Veilige feesten!