Veilig ravotten in speeltuinen

dit is de taalnl

Veilig ravotten in speeltuinen

Tijdens de zomerperiode brengen veel kinderen tijd door op speelpleinen. Speeltoestellen zoals schommels, glijbanen, wiptoestellen en voor de allerkleinsten de zandbak, zorgen ervoor dat ze zich ook fysiek kunnen uitleven in de buitenlucht en niet alleen bezig zijn met computerspelletjes.

Een speeltoestel kan men definiëren als een element in de openbare ruimte, bedoeld voor kinderen om mee te spelen. Speeltoestellen vind je tegenwoordig niet alleen op speelpleinen, maar ook in woonwijken, recreatiedomeinen, rond horecazaken enz. Een nieuwe ontwikkeling zijn de interactieve speeltoestellen, die het positieve van gamen (zoals levels halen en spanning) combineren met actief buiten spelen.

Regelgeving voor speeltoestellen en de exploitatie van speelterreinen

Speeltoestellen moeten voldoen aan uitgebreide veiligheidseisen. Die hebben niet alleen betrekking op het toestel zelf, maar ook op de ondergrond. Zo moet bij speeltoestellen waar men van een hoogte kan vallen (1 tot 3 m) de bodem van valdempend materiaal zijn, zoals houtsnippers, zand of grind.

In België zijn de reglementaire eisen voor speeltoestellen en voor het uitbaten van speelterreinen uitgewerkt in twee Koninklijke besluiten van 28 maart 2001. Deze regelgeving verwijst ook naar de toepassing van Europese normen over speeltoestellen als mogelijkheid om aan deze eisen te voldoen. De uitbater van een speelterrein is overigens steeds verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Dat houdt in dat hij een risicoanalyse uitvoert, preventiemaatregelen opstelt en de speeltoestellen regelmatig inspecteert en onderhoudt.

Normen voor speeltoestellen en bodemoppervlakken

De Europese normenreeks EN 1176 behandelt de veiligheid van speeltoestellen. In deel 1 worden de algemene veiligheidseisen voor speeltoestellen en de ondergrond ( bodemoppervlakken) behandeld. Daarin komen gevaren zoals beknelling en verwonding door uitstekende delen enz. aan bod. Andere delen gaan over specifieke speeltoestellen, zoals glijbanen, kabelbanen, draaitoestellen en ruimtelijke netstructuren. Deel 7 bevat een leidraad voor de plaatsing, de keuring, het onderhoud en gebruik van speeltoestellen.

De norm EN 1177 beschrijft een methode voor het bepalen van de schokabsorbering van bodemoppervlakken van speelplaatsen. Het doel ervan is ernstige letsels bij valpartijen te voorkomen.

Je kan al deze normen vinden in onze NBN-catalogus.

Spelen met vallen en opstaan

Dankzij al deze regelgeving en normen, met de bijbehorende controles, kan je je kind of kleinkind ook deze zomer met een gerust hart naar de speeltuin brengen. Al zijn ook hier ongevallen nooit helemaal uit te sluiten. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan. Het komt er op aan door voorzorgsmaatregelen, een doordacht ontwerp en regelmatige controles van de toestellen, de risico’s beperkt te houden. Regelgeving en normen helpen dit te bereiken.