Vermijd downtime met een business-impactanalyse

dit is de taalnl

Vermijd downtime met een business-impactanalyse

Of je nu een bedrijf, een overheidsinstelling of een maatschappelijke organisatie bent, je moet weten hoe je in alle omstandigheden operationeel kan blijven. ISO/TS 22317:2021: beveiliging en veerkracht – ‘business continuity’-managementsystemen – richtlijnen voor business-impactanalyse helpt je om business continuity te verzekeren.

 

Wat is business continuity?

Business continuity of bedrijfscontinuïteit is het vermogen van een organisatie om essentiële functies te behouden tijdens en na een ramp. En zo downtime te voorkomen.
 

Het hebben van een plan om met moeilijke situaties om te gaan is essentieel. Zo blijft je organisatie met zo min mogelijk storingen functioneren.

 

Een managementproces voor business continuity

Business continuity management (BCM) is het managementproces voor het identificeren van bedreigingen voor een organisatie. Het bekijkt de mogelijke impact van deze gevaren op de bedrijfsvoering ingeval zij zich effectief voordoen.
 

Verder biedt Business continuity management  een framework om het weerstandsvermogen en de veerkracht van je bedrijf te versterken. Zo reageert je organisatie effectief op risico’s en worden reputatie, merk, stakeholderbelangen en waarde creërende activiteiten veiliggesteld.

 

Bedrijfsimpact analyseren

Een business-impactanalyse (BIA) wordt in het kader van Business continuity management gebruikt om de kritieke van de niet kritieke processen te onderscheiden.
 

In een BIA worden alle essentiële onderdelen beschreven die na een calamiteit nodig zijn om de kritische bedrijfsprocessen te herstarten. Denk aan applicaties, hardware, infrastructuur en mensen.

 

ISO 22317: een norm voor BIA

ISO 22317 is een technische specificatie die organisaties richtlijnen geeft om een formeel en gedocumenteerd business-impactanalyseproces te implementeren en te onderhouden. Het helpt bedrijven bij het ontwerpen van een BIA-proces dat aan hun eisen voldoet.
 

ISO 22317 is de eerste en enige norm die zich uitsluitend richt op de bedrijfsimpactanalyse. Ze is ontworpen als aanvulling op ISO 22301, de norm voor bedrijfscontinuïteit. Toch wordt ze ook gebruikt als een stand-alone norm.

Met ISO 22317 aan de slag?

Je kan de norm voor bedrijfsimpactanalyse aankopen in de ISO-shop.