Vernieuwde ISO 22000-norm: veiliger voedsel van veld tot vork

dit is de taalnl

Vernieuwde ISO 22000-norm: veiliger voedsel van veld tot vork

Elk jaar duiken er nieuw voedselschandalen op die duidelijk maken hoe belangrijk voedselveiligheid is. Wist je bijvoorbeeld dat er momenteel ruim 200 ziekten via de voedselketen kunnen worden overgedragen van dieren op mensen? De oprukkende globalisering maakt het alsmaar moeilijker om de voedselveiligheid te garanderen in elke stap van de voedselketen. Om iedere betrokkene daarbij te helpen is er nu, na 12 jaar, een nieuwe versie van de ISO 22000-norm voor voedselveiligheid.
 
Voedsel legt een lange weg af voor het op ons bord ligt: van het veld of de fabriek via transporteurs en distributeurs naar de winkel. In elke stap van die keten is er risico op besmetting. Hoe kunnen alle partijen die bij de voedselproductie en –distributie betrokken zijn controle houden op de voedselveiligheid? Dat lukt enkel als iedereen samenwerkt, over grenzen heen: van de overheid, producenten, verwerkers, verdelers en retailers tot de eindgebruikers. Internationale normen maken die samenwerking makkelijker.

Managementsysteem voor voedselveiligheid

In 2005 introduceerde ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) de ISO 22000-norm norm (voluit: Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain) die de eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid beschrijft. De norm is van toepassing op organisaties in de hele voedselketen en geldt zelfs voor leveranciers van machines en koelinstallaties, opslag- en transportbedrijven of producenten van verpakkingsmaterialen voor de voedselindustrie. Wie gecertificeerd is voor de norm kan aan afnemers, toeleveranciers, de overheid en eindgebruikers aantonen dat ze alle nodige stappen nemen om het voedsel veilig te houden.

Meer duidelijkheid

De wereld is fors verandert sedert de introductie van de norm in 2005. ISO 22000 was daarom dringend aan een update toe. De ISO 22000:2018-norm bevat flink wat aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
  • De vernieuwde versie is aangepast aan de High Level Structure (HLS), een soort blauwdruk die ISO enkele jaren geleden lanceerde voor tekstdelen en de structuur van alle ISO-managementsystemen. Dankzij de structuur kan de norm makkelijker worden geïntegreerd met andere ISO-managementsyteemnormen, zoals ISO 9001 of ISO 14001. 
  • Door heel wat termen toe te lichten, schept de vernieuwde norm duidelijkheid voor de duizenden bedrijven die ze wereldwijd gebruiken. 
  • ISO 22000:2018 onderlijnt het belang van risicomanagement voor de voedingsindustrie. Daarbij maakt ze onderscheid tussen risico’s op operationeel en op zakelijk niveau
  • De herziening van ISO 22000 loopt gelijk met de herziening van de 'General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system' van de Codex Alimentarius, een verzameling normen en richtlijnen die een commissie van de Verenigde Naties ontwikkelt rond voedselveiligheid.

Infosessie op 6 november

Organisaties die gecertificeerd zijn voor ISO 22000 krijgen drie jaar de tijd om over te stappen naar de nieuwe versie. Wil je weten hoe je dat aanpakt? Of wil je een introductie tot de (impact van) de nieuwe norm voor jouw organisatie? Op 6 november organiseert het NBN een infosessie. CEO’s, QA-managers, interne auditoren, aankopers, leden van een HACCP-team en alle andere betrokkenen zijn er welkom om via presentaties, praktijkvoorbeelden en overleg beter zicht te krijgen op de vernieuwde norm. Schrijf je nu in.
 
Wil je meer weten over de vernieuwde ISO 22000? Contacteer ons. Om de norm aan te kopen, kan je terecht in de e-shop van het NBN.