Wat is ‘Net Zero’?

dit is de taalnl

Wat is ‘Net Zero’?

Het wordt dringend tijd voor een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak om netto-nul-broeikasgasemissies te bereiken tegen 2050. Zeker als we de opwarming van de aarde tot 1,5 °C willen beperken.

 

Maar wat is die ‘net zero’ of ‘netto nul’ nu precies? Wie is ermee bezig? En hoe meet je het?

 

Is ‘net zero’ hetzelfde als klimaatneutraal?

Nee, niet helemaal.
 

Netto nul verwijst naar een toestand waarin de broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen, in evenwicht worden gebracht door eenzelfde hoeveelheid te verwijderen uit de atmosfeer. Bijvoorbeeld door het vervangen van fossiele energie door hernieuwbare energie, het verminderen van het verbruik van emissie-intensieve producten of door koolstofopvang en -opslag.

 

Klimaatneutraal verwijst naar een toestand waarin de wereldwijde CO2-uitstoot nul is. Door alle eigen CO2-emissies volledig te compenseren door CO2-reducties of -verwijderingen. Klimaatneutraal verwijst alleen naar koolstof en is dus een mogelijke tussenstap, maar geen einddoel.

 

Wie is ermee bezig?

Internationale organisaties en normalisatie-instellingen sloegen met Our 2050 World de handen in elkaar om de actie naar netto nul te versnellen door gebruik te maken van normen.

 

ISO, de Race to Zero-campagne en de Global Innovation Hub van het Klimaatverdrag (UNFCCC) werken hiervoor samen.

 

Ook het NBN draagt als ISO-lid zijn steentje bij.

 

Hoe meet je dit?

Bij de ondertekening van de Verklaring van Londen – het akkoord om de klimaatverandering te bestrijden met normen – engageerde ISO zich om een meetkader te ontwikkelen en publiceren. Een kader waarmee je met concrete acties en een rapportagemechanisme de voortgang kan volgen.

Hoe helpen normen bij ‘net zero’?

Normen zijn waardevolle hulpmiddelen om tot ‘net zero’ te komen. Wil je weten hoe ze daarbij helpen? Lees het in dit artikel:
 

Normen helpen bij ‘net zero’

Download IWA 42 gratis!

Het NBN stelt dit document met netto-nul-richtlijnen gratis ter beschikking in de e-shop.

Geabonneerd op myNBN? Dan staat IWA 42 daar voor je klaar.