Werk mee aan de norm voor openbare aanbestedingen

dit is de taalnl

Werk mee aan de norm voor openbare aanbestedingen

Overheden zijn verplicht openbare aanbestedingen uit te schrijven voor nieuwe – grote – opdrachten. In Europa is dat een aanzienlijke markt: ongeveer 2 biljoen euro (Eurostat 2017). Maar terwijl in onze eengemaakte Europese markt internationale aanbestedingen worden uitgeschreven, gaan de opdrachten vooral naar lokale bedrijven. Slechts 4% van de openbare aanbestedingen overschrijdt de landsgrenzen. Om dit scenario bij te sturen, neemt de Europese Commissie het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe norm voor openbare aanbestedingen.

Wat zal de nieuwe norm voor openbare aanbestedingen inhouden?

Integriteit en de plicht om zich te verantwoorden vormen de voorwaarden van een efficiënt systeem van overheidsopdrachten. Als daarop ingeboet wordt, leidt dat tot hogere kosten voor de samenleving en een lagere kwaliteit van de geleverde diensten. Frauduleuze praktijken komen helaas wereldwijd voor bij overheidsopdrachten.

Daarom wil de Europese Commissie dat er een norm voor openbare aanbestedingen in het leven wordt geroepen, met als belangrijkste pijlers:

  1. Een integriteits- en verantwoordingsbeleid
  2. Een strategie voor integriteitsrisicobeheer
  3. Een gedragscode voor aankopers
  4. Een verbintenis tussen aan- en verkopers om integer te handelen
  5. Systemen voor het beheer van gegevens en het meten van prestaties

Meewerken aan de normcommissie CEN/TC 461

Werk je langs aan- of verkoopzijde, assisteer je bedrijven bij het proces van openbare aanbesteding en audit of onderzoek je deze processen, of ben je actief in het bestrijden van corruptie? Dan kan je meewerken aan de ontwikkeling van deze norm door deel te nemen aan de normcommissie ‘Public Procurement’.

De eerste Europese meeting gaat door op 12 juni 2019 in Stockholm. Als er voldoende interesse is bij Belgische deelnemers om mee te werken aan de ontwikkeling van de norm, organiseert het NBN een Belgische normcommissie. Deze commissie zal het Belgisch standpunt bepalen en een afvaardiging sturen naar het Europees niveau. We vernemen graag jouw interesse voor eind mei.

Meld je alvast aan voor de Belgische normcommissie ‘Public Procurement’.

Waarom zetelen in een expertencommissie?

Bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe norm brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • Je krijgt de kans om een belangrijke Europese norm mee vorm te geven die een grote invloed heeft op bedrijfsprocessen;
  • Je bent als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends;
  • Het is een uitgelezen kans om je kennis en ervaringen te delen met andere professionals uit een gelijkaardig vakgebied.

 

Meer weten?

Heb je interesse om mee te werken aan deze norm of wil je meer informatie? Contacteer vrijblijvend Wannes Vancayseele, Business Developer bij NBN via +32 2 738 00 99 of wannes.vancayseele@nbn.be.