Normen en speeltuinen, een veilig spel

dit is de taalnl

Normen en speeltuinen, een veilig spel

Woonwijken, recreatiedomeinen, openbare parken, horecazaken … Speeltoestellen vind je overal. Leuk voor de kinderen, want die kunnen zich heerlijk uitleven buiten. En de bezorgde ouder? Die kunnen we geruststellen. Want speeltoestellen moeten aan strenge veiligheidsnormen voldoen.

Speeltoestellen bestaan al langer, maar het is pas sinds de tweede helft van de twintigste eeuw dat je ze op grote schaal in openbare ruimtes ziet. Door de welvaart van toen verschenen er steeds meer schommels, glijbanen en wipplanken in het straatbeeld. En met die evolutie zijn de Europese normen over speeltoestellen mee ontstaan.

Veiligheid voorop, van top tot bodem

De veiligheidseisen voor speeltuinen zijn niet min. De Europese normenreeks EN 1176 behandelt niet alleen de veiligheid van speeltoestellen, maar ook de omgeving ervan. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om valdempend materiaal op de grond te plaatsen bij speeltoestellen met een hoogte van 1 tot 3 meter. Die zachte bodem van rubbertegels, houtsnippers, grind of zand moet ernstige letsels bij valpartijen voorkomen. Verder zijn er in de normenreeks ook aparte instructies opgenomen.

Bepaalde toestellen zoals glijbanen, kabelbanen, draaitoestellen en ruimtelijke netstructuren kennen elk hun specifieke veiligheidsvoorwaarden.

De verantwoordelijkheid van de exploitant

Het gaat natuurlijk om meer dan louter de infrastructuur. Die moet conform zijn én goed onderhouden worden. De uitbater van een speelterrein is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van het terrein. Volgens de Europese normen moet hij of zij op eigen initiatief:

  • risicoanalyses uitvoeren;
  • preventiemaatregelen opstellen;
  • de speeltoestellen regelmatig inspecteren en onderhouden.

Al deze maatregelen zijn erop gericht de veiligheid op en rond de speeltuin, onder alle omstandigheden, in stand te houden.

Gemoedsrust als uitgangspunt

De combinatie van normen en de bijbehorende controles zorgen ervoor dat ouders en grootouders hun kinderen en kleinkinderen met een gerust hart naar de speeltuin kunnen brengen. Al is het natuurlijk geen garantie dat hen niets overkomt: de occasionele buil of schram is nooit ver weg. Spelen leer je nu eenmaal met vallen en opstaan. Maar een goed onderhouden speeltuin met normconforme toestellen is en blijft natuurlijk wel de beste garantie voor een namiddag vol veilig speelplezier.
Meer weten over de normen van speeltoestellen? Neem gerust contact op met ons.