Normen: van onschatbare waarde voor het hoger onderwijs

Goede afspraken maken goede vrienden. En daarvoor zijn er normen. Van het A4-formaat voor papier en het 4G-netwerk tot afspraken rond veiligheid, kwaliteit of energiebeheer: normen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom is het cruciaal dat docenten op de hoogte zijn van de recentste normen en hun studenten ermee vertrouwd kunnen maken. Wist je trouwens dat de academische wereld ook welkom is om deel te nemen aan normontwikkeling?

 

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Die afspraak is geen bindende verplichting, maar wordt vrijwillig toegepast door iedereen die daar belang bij heeft. Door in wetgeving naar een norm te verwijzen, maak je de toepassing ervan verplicht. Dat kan bijvoorbeeld om consumenten of werknemers beter te beschermen. Verder maak je normen ook afdwingbaar door ernaar te verwijzen in contracten of in het kader van certificatie.
42.000
normen zijn er momenteel
beschikbaar bij het NBN.

 

De voordelen van normen

Normen zijn er in alle vormen en rond de meest diverse topics. Waarom organisaties normen gebruiken? Er zijn heel wat voordelen:
 • kostenbesparingen – dankzij meer efficiëntie en een hogere kwaliteit van de bedrijfsprocessen;
 • exportkansen – producten of diensten worden makkelijker aanvaard in andere landen;
 • innovatie – het delen van kennis en nieuwe technieken wordt eenvoudiger;
 • klantentevredenheid – door een verhoging van de kwaliteit van producten of diensten;
 • duurzaamheid – normen helpen bij het op punt stellen van milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten of processen.

 

Normen in jouw universiteit of hogeschool

De student van nu is de gebruiker – en de ontwikkelaar – van normen in de toekomst. Het is daarom cruciaal dat studenten tijdens hun studies kennismaken met normen en het normaliseringsproces. Vandaar het ‘Eduportaal' dat het NBN in 2013 lanceerde. 
 
Via het portaal krijgen docenten en studenten onbeperkt toegang tot meer dan 35.000 normen. De voordelen voor je studenten: 
 • toegang tot kennis: de normen zijn een bron van kennis en technologie; 
 • carrièreboost: wie op de hoogte is van het belang en het gebruik van normen wordt een succesvolle professional;  
 • hulpmiddel bij de studies: studenten consulteren normen om hun thesis of doctoraat te professionaliseren of als referentiemateriaal
 • opleidingen: via het portaal krijgen studenten online toegang tot gratis opleidingen. 
 
Docenten of onderwijsinstellingen – en op die manier ook hun studenten – krijgen gratis toegang tot het Eduportaal van het NBN. Nog een stapje verder gaan? Wist je dat je ook kan meewerken aan het ontwikkelen van normen?
 

Hoe ULB de toegevoegde waarde van normen benadrukt voor ingenieursstudenten

Patrick Hendrick, professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de ULB, laat zijn studenten al vroeg kennismaken met industriële normen. Zo weten ze meteen wat die normen inhouden. Bovendien bouwen ze zo de reflex op om er hun ideeën aan af te toetsen. Een bijkomend voordeel: de normen inspireren de ingenieurs in spe tot nieuwe producten en diensten.
 

 
Breng normen binnen in jouw onderwijsinstelling! Vraag toegang tot het NBN Eduportaal.
 
De student van nu is de gebruiker – en de ontwikkelaar – van normen in de toekomst.
214.635
studenten en docenten
raadpleegden het NBN
Eduportaal in 2018.

 

Werk mee aan normontwikkeling

Het NBN, Bureau voor Normalisatie, faciliteert in België de ontwikkeling van normen. Dat doet het via normcommissies: het NBN brengt experten samen zodat zij de norm die betrekking heeft op hun specialisatiedomein kunnen ontwikkelen. Onder die experten zijn heel wat academici. Waarom ze deelnemen? Door aan de normontwikkeling deel te nemen:
 • leer je bij: je bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends;
 • netwerk je met andere experten;
 • beïnvloed je het normontwikkelingsproces.
 
Het NBN heeft jouw ervaring en expertise nodig! Meld je aan als expert.
 
2.637
Belgische experten helpen het
NBN bij het ontwikkelen van
normen.

 

Over het NBN

Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgische kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Wij helpen bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te streven naar meer kwaliteit door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen. Daarnaast geeft het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.
 
Elke maand updates over normen en onze werking? Schrijf je in voor de NBN-nieuwsbrief.
 
Heb je vragen over normen of normalisatie? Contacteer ons.