Normen: een onbetwistbare meerwaarde voor middenveldorganisaties

Goede afspraken maken goede vrienden. En daarvoor zijn er normen. Van het A4-formaat voor papier en het 4G-netwerk tot afspraken rond consumentenveiligheid of milieubeheer: normen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Stond je al eens stil bij de impact van normen voor jouw stakeholders? En wist je dat je ook zelf kan meewerken aan de ontwikkeling van normen – om zo jouw thema hoger op de agenda te zetten?

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Die afspraak is geen bindende verplichting, maar wordt vrijwillig toegepast door iedereen die daar belang bij heeft. Door in wetgeving naar een norm te verwijzen, maak je de toepassing ervan verplicht. Dat kan bijvoorbeeld om consumenten of werknemers beter te beschermen. Verder maak je normen ook afdwingbaar door ernaar te verwijzen in contracten of in het kader van certificatie.

 

42.000

normen zijn momenteel
beschikbaar bij het NBN.

5 redenen om normen te gebruiken

Normen zijn er in alle vormen en rond de meest diverse topics. Waarom organisaties normen gebruiken? Er zijn heel wat voordelen:
  • duurzaamheid – normen helpen bij het op punt stellen van milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten of processen;
  • kostenbesparingen – dankzij meer efficiëntie en een hogere kwaliteit van de processen;
  • exportkansen – producten of diensten worden makkelijker aanvaard in andere landen;
  • innovatie – het delen van kennis en nieuwe technieken wordt eenvoudiger;
  • klanttevredenheid – door een verhoging van de kwaliteit van producten of diensten.

 

Zet jouw thema’s op de agenda

Meer en meer organisaties uit het middenveld – zoals consumentenorganisaties, milieuverenigingen en vakbonden – begrijpen het belang van normen. Meer nog, ze werken actief mee aan de ontwikkeling ervan. Op die manier zetten ze ook de maatschappelijke thema’s en belangen waar ze voor ijveren op de agenda. 
 
De praktische uitwerking van normen gebeurt in België door het NBN, het Bureau voor Normalisatie. Dat doet het via normcommissies: het NBN brengt experten samen zodat zij de norm die betrekking heeft op hun specialisatiedomein kunnen ontwikkelen. 
 
Waarom ook jij zou deelnemen? Als expert in een normcommissie kan je
  • beïnvloeden – je zorgt ervoor dat normen rekening houden met de maatschappelijke thema’s die jou nauw aan het hart liggen, zoals milieubescherming, duurzaamheid, consumentenveiligheid, veiligheid op de werkplek, enz. 
  • leren – je bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends;
  • netwerken – je wisselt permanent van gedachten met andere experten uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld.
 
Het NBN heeft jouw ervaring en expertise nodig!
 

Meld je aan als expert

2.637

Belgische experten helpen het
NBN bij het ontwikkelen van
normen.

Over het NBN

Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgische kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Wij helpen bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te streven naar meer kwaliteit door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen. Daarnaast geeft het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.
 
Elke maand updates over normen en onze werking?
 
 
Heb je vragen over normen of normalisatie?