Werkprogramma

Het NBN werkprogramma geeft een overzicht van de lopende normprojecten die het NBN en zijn sectorale operatoren opvolgen voor België. 

Normalisatie-activiteiten

Domeinen gevolgd door het NBN:

Normalisatieprogramma:

Voor meer informatie over deze normprojecten, neem contact op met het NBN of de sectorale operator die het normproject opvolgt. 

Normalisatie binnen nieuwe domeinen

Elke belanghebbende partij kan een normalisatievoorstel indienen. Deze normen kunnen op nationaal, Europees of Internationaal niveau worden ontwikkeld. Op dit moment worden volgende nieuwe normprojecten voorgesteld: 

Privé-beveiligingsdiensten

Doelstelling: Dit nieuwe project heeft als doel een norm te ontwikkelen in het domein van privé-beveiligingsdiensten. De nieuwe norm zal de kwaliteit van beveiligingsdiensten verhogen en richtlijnen (in verband met werking, personeel, management, levering) definiëren voor private en publieke instanties die privé-beveiligingsdiensten aankopen. Door het toenemende belang van privé-beveiligingsdiensten ontstaat er behoefte aan een Europese norm.

Wil je informatie of zou je graag deelnemen aan de ontwikkeling van deze norm? Neem dan contact op met ons.