Overheden en normen: een absolute win-win

Goede afspraken maken goede vrienden. En daarvoor zijn er normen. Van het A4-formaat voor papier en het 4G-netwerk tot afspraken rond veiligheid of kwaliteit: normen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. De link met overheden? Door normen te gebruiken in de regelgevingsteksten die beleidsmakers opstellen, win je tijd en vergroot je het draagvlak van je wetgeving. En wist je dat je ook kunt meewerken aan het ontwikkelen van normen?

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Die afspraak is geen bindende verplichting, maar wordt vrijwillig toegepast door iedereen die daar belang bij heeft. Door in wetgeving naar een norm te verwijzen, maak je de toepassing ervan verplicht. Dat kan bijvoorbeeld om consumenten of werknemers beter te beschermen. Verder maak je normen ook afdwingbaar door ernaar te verwijzen in contracten of in het kader van certificatie.

42.000 normen zijn er momenteel beschikbaar bij het NBN.

4 redenen om te verwijzen naar normen in regelgeving

Als overheid stel je regelmatig regelgevingsteksten op die technische voorschriften bevatten. Je kunt uiteraard je eigen technische voorschriften uitwerken en die in de tekst van de regelgeving opnemen. Het gebruik van bestaande voorschriften – i.e. normen – biedt echter heel wat voordelen: 
  • Tijd- en kostenefficiënt: in plaats van zelf alle technische details uit te dokteren, reken je op de technische expertise van normontwikkelaars. 
  • Brede consensus: normen worden gecreëerd in overleg met experten uit alle relevante sectoren. Het brede draagvlak bevordert aanvaarding en implementatie van de wetgeving.
  • Versoepeling internationale handel en vlotte compliance: Europese normen worden over de landsgrenzen heen gevolgd en aanvaard.
  • Innovatie: normen worden regelmatig herzien om te voldoen aan de snel veranderende technologieën. Door de evolutie van normen op te volgen, hou je dus ook een vinger aan de pols van de laatste innovatieve ontwikkelingen.

Hoe je in regelgeving naar normen verwijst

Welke soorten normen zijn er en hoe komen ze tot stand? Wat is het verschil tussen normen en regelgeving? Waarom verwijs je naar normen in de regelgeving en hoe doe je dat? Ontdek het in de whitepaper van de FOD Economie, het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité) en het NBN.

Overheden en normen

Door normen te integreren in je regelgeving, win je heel wat. Maar wist je dat je ook kan meewerken aan normontwikkeling?
 
Het NBN, Bureau voor Normalisatie, faciliteert in België de ontwikkeling van normen. Dat doet het via normcommissies: het NBN brengt experten samen zodat zij de norm die betrekking heeft op hun specialisatiedomein kunnen ontwikkelen. Onder die experten zijn heel wat vertegenwoordigers van overheden.

Waarom ze deelnemen? Door aan de normontwikkeling deel te nemen:

  • leer je bij: je bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends;
  • netwerk je met andere experten;
  • beïnvloed je het normontwikkelingsproces.
  • draag je je steentje bij tot het beschermen van de consument, werknemers of het milieu. 
Het NBN heeft jouw ervaring en expertise nodig! 
 

2.637 Belgische experten helpen het NBN bij het ontwikkelen van normen.

Over het NBN

Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgische kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Wij helpen bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te streven naar meer kwaliteit door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen. Daarnaast geeft het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.

Verwijzen naar normen in technische regelgeving

Vraag onze whitepaper aan: Verwijzen naar normen in technische regelgeving.

Vul hier je gegevens in en ontvang de whitepaper meteen in je inbox.