Efficiënt risicobeheer met ISO 31000

Elke organisatie kampt met tal van risico’s: van strategische tot operationele bedreigingen. Hoe beter je daarbij je risico’s beheert, hoe beter je organisatie presteert. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet altijd. Daarom is er ISO 31000, de internationale norm voor risicobeheer. Zo stel je de resultaten en reputatie van je organisatie veilig op de lange termijn.

Waarvoor staat ISO 31000?

ISO 31000 biedt een internationaal kader voor het opzetten van een efficiënt risicobeheersysteem. De norm helpt organisaties om bedreigingen en kansen te herkennen én te beheren in functie van de eigen behoeftes en doelstellingen. Elke organisatie, onafhankelijk van type, sector of grootte, kan ermee aan de slag. De nieuwe versie is nog duidelijker en toegankelijker voor iedereen die met risicobeheer aan de slag wil.

De norm, voor het eerst gepubliceerd in 2009, werd in 2018 herzien om tegemoet te komen aan de nieuwe businessuitdagingen in een geglobaliseerde wereld. Dat doet de norm door:

 • de term risico te herdefiniëren op maat van organisaties;
 • risicobeheer integraal te integreren in de bedrijfsvoering;
 • gebruik te maken van vereenvoudigde taal en nieuwe toekomstgerichte principes;
 • het belang van risicobeheer voor waardecreatie te benadrukken;
 • stakeholders nauwer te betrekken.

 

Tips voor een succesvolle implementatie van ISO 31000 in je organisatie

 1. Definieer je doelstellingen. Wat wil je bereiken met je risicobeheersysteem?
 2. Beoordeel je huidige risicobeheerstructuur. Wat kan beter?
 3. Bepaal jouw graad van betrokkenheid. Welke middelen kan je inzetten voor de implementatie en het onderhoud van een risicobeheersysteem?

 

Wat zijn de voordelen van ISO 31000 voor een doeltreffend risicobeheer?

Strategisch nadenken over risicobeheer helpt organisaties om risico’s effectief te identificeren en te begrenzen. Hierdoor vergroot je de kans om je doelstellingen te bereiken en je kapitaal te beschermen. ISO 31000 draagt daartoe bij door:

 • een risicobeheerscultuur binnen de organisatie te ontwikkelen;
 • de kansen en bedreigingen van risico’s zichtbaar te maken;
 • te zorgen voor meer geïnformeerde besluitvorming bij de toewijzing van middelen.

Voor wie is ISO 31000 bedoeld?

Iedereen die bijdraagt aan het risicobeheer binnen een organisatie kan zich beroepen op ISO 31000, dus niet enkel professionele riskmanagers, maar ook:

 • executive stakeholders;
 • risicoanalisten en management-functionarissen;
 • lijnmanagers;
 • projectmanagers;
 • compliance en interne auditors.

Andere relevante normen

Naast ISO 31000 bestaan er nog een aantal gerelateerde normen die je op weg helpen met het opzetten van kwaliteitsmanagement binnen je organisatie. Deze normen zijn:

 • ISO 22301 – de norm voor Business Continuity Management.
 • ISO/IEC 27001 – de norm voor Information Security Management.
 • ISO 45001 – de norm voor Occupational Health & Safety Management.

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies en laat je stem horen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Deelnemen aan een event rond risk management? Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle events.

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.